Myszkowianie wybiorą obywatelskie projekty inwestycji

0
105

Na początku października rozpocznie się w Myszkowie głosowanie w ramach V edycji Budżetu Partycypacyjnego. Myszkowianie będą mogli wybierać najlepsze ich zdaniem propozycji spośród ośmiu zakwalifikowanych do realizacji pomysłów.

Myszkowianie wybiorą obywatelskie projekty inwestycji 1


Na projekty zgłoszone przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego samorząd myszkowski przeznaczy łącznie ponad 1,3 mln złotych. Do tegorocznej edycji konkursu obywatelskich projektów wpłynęło do samorządu dziesięć propozycji. Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego wraz z wydziałami Urzędu Miasta przeanalizował i zweryfikował wszystkie zgłoszone projekty wraz z ich uzupełnieniami. Z 9 zgłoszonych przez mieszkańców Myszkowa wniosków, 8 zostało pozytywnie zaopiniowane i teraz poddane zostaną pod ocenę mieszkańców gminy.
Wśród ośmiu propozycji, na które będą głosować myszkowianie znalazły się na przykład pomysły dotyczące inwestycji drogowych, poprawienia bezpieczeństwa uczniów w szkołach poprzez zamontowanie monitoringu, a także budowa boiska sportowego i stworzenie parku rekreacyjno-edukacyjnego oraz stworzenie kompleksu rekreacyjno-sportowego.
Jak w poprzednich edycjach Budżetu Partycypacyjnego, udział w głosowaniu mają prawo mieszkańcy miasta Myszkowa. Głosowanie odbędzie się w dniach 2-9 października. Każdy mieszkaniec ma prawo głosować na wybrany projekt. W głosowaniu można wziąć udział tylko jeden raz, wskazując tylko jedno zadanie.
Jak zapowiada samorząd myszkowski, głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza dostępnego na stronie https://www.twojbudzet.miastomyszkow.pl. W celu wzięcia udziału w głosowaniu mieszkańcy podają swoje dane tj.: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL oraz numer telefonu, na który zostanie wysłane hasło jednorazowe celem weryfikacji prawa do udziału w głosowaniu. Hasło jednorazowe wysłane na numer telefonu może być wykorzystane tylko raz. Na pojedynczy numer telefonu może zostać wysłane maksymalnie 5 haseł jednorazowych.
Kto nie ma dostępu do internetu w domu także będzie mógł uczestniczyć w głosowaniu.
W dniach 2-9 października w budynku Urzędu Miasta w Myszkowie w godzinach pracy urzędu udostępnione zostanie dodatkowe publiczne miejsce wyposażone w środki techniczne umożliwiające oddanie głosu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here