fbpx

Myszków – W Sołectwie Wojsławice powstanie strefa integracyjna

Dzięki tegorocznej edycji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”, w Gminie Koziegłowy powstanie kolejna strefa integracyjna.

Sołectwo Wojsławice złożyło zgłoszenie o dofinansowanie zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez utworzenie integracyjnego placu zabaw dla społeczności lokalnej, w sołectwie przy budynku po byłej szkole, obecnie siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojsławicach i świetlicy środowiskowej, przy ul. Szkolnej 3.

Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Wojsławice poprzez utworzenie integracyjnego placu zabaw” to zakup urządzeń zabawowych, które przystosowane są również dla osób niepełnosprawnych a także wykonanie odpowiedniej nawierzchni co pozwoli stworzyć wspaniałe miejsce publiczne w sołectwie, odpowiadające na potrzeby lokalnej społeczności sołectwa. Koszt całej inwestycji to prawie 90 tys. zł. Wartość dofinansowania z Budżetu Województwa Śląskiego wynosi 50% poniesionych kosztów.

„To kolejna edycja konkursu, który od początku cieszy się zainteresowaniem, o czym świadczy liczba złożonych wniosków i kwota dofinansowania. Naszym celem jest zrównoważony rozwój całego regionu, wyrównywanie szans i poprawa jakości życia mieszkańców. Inicjatywy, które wychodzą bezpośrednio od nich, są dla nas szczególnie istotne. Może się wydawać, że zakup strojów dla zespołu ludowego, budowa placu zabaw czy oświetlenia, to nie są duże projekty, ale dla mieszkańców mają wielkie znaczenie” – powiedziała Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego podczas wręczania umów z subregionu północnego, z powiatów kłobuckiego, częstochowskiego i myszkowskiego, gdzie dofinansowano łącznie 28 zadań na łączną kwotę blisko 900 tys. zł.

O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Celem Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” jest umożliwienie mieszkańcom realizacji przedsięwzięć a także zadań, które służą rozwojowi lokalnych społeczności. W tym roku pula środków na wydatki związane z konkursem została ustalona na poziomie 4 mln zł. Środki trafią do gmin ze wszystkich subregionów.

K KIK