fbpx

Czy pomiar wskaźników MTTF, MTBF i MTTR ma sens?

W dzisiejszych czasach, w świecie przemysłu i produkcji, mierzenie wydajności i efektywności pracy maszyn oraz systemów jest nieodłącznym elementem procesu produkcyjnego. Jednym z narzędzi, które pozwalają na ocenę efektywności i jakości działania maszyn są wskaźniki MTTF, MTBF i MTTR.

Pomimo ich zasadności, wciąż można spotkać negatywne opinie na temat ich użyteczności. Często pojawia się pytanie, czy warto poświęcać czas na kalkulacje i zbieranie danych, które niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywistość, a jedynie służą weryfikacji pracy działów utrzymania ruchu? Jednakże, poprawne wykorzystanie tych wskaźników może dać nam wgląd w rzeczywisty stan techniczny maszyn, co z kolei może przyczynić się do zminimalizowania przestojów produkcyjnych i zapewnienie ciągłości produkcji. W tym artykule skupimy się na omówieniu cech i znaczenia wskaźników MTTF, MTBF i MTTR oraz na pokazaniu, jak ich wykorzystanie może przyczynić się do lepszej efektywności produkcji.

Przeczytaj również: https://www.dsr.com.pl/jak-zarzadzac-waskimi-gardlami-w-procesach-produkcyjnych/

Jak obliczać wskaźniki MTTF, MTBF i MTTR i jak zrozumieć ich znaczenie?

Pierwszym wskaźnikiem, którym warto się zainteresować, jest MTTF (ang. Mean Time To Failure). MTTF to średni czas, jaki upływa między kolejnymi awariami. Można go obliczyć poprzez podzielenie całkowitego czasu pracy urządzenia przez liczbę awarii, które wystąpiły. Dla przykładu, zakładając, że dana maszyna pracuje przez 100 godzin i doświadcza jednej awarii, MTTF będzie wynosić 100 godzin.

MTBF (ang. Mean Time Between Failures) jest kolejnym wskaźnikiem, który warto wziąć pod uwagę. MTBF to średni czas, jaki upływa między kolejnymi awariami lub między ostatnią naprawą i wystąpieniem kolejnej awarii. Aby obliczyć MTBF, należy podzielić całkowity czas pracy urządzenia przez liczbę awarii, które wystąpiły. Warto jednak pamiętać, że ten wskaźnik nie uwzględnia czasu przestoju związanego z planowaniem przeglądów okresowych czy innymi pracami konserwacyjnymi. MTBF służy wyłącznie do określenia niezawodności urządzenia w czasie bezawaryjnej pracy.

Ostatnim wskaźnikiem jest MTTR (ang. Mean Time to Repair). MTTR to średni czas, jaki upływa od wystąpienia awarii do momentu jej naprawy. Aby obliczyć MTTR, należy zsumować czas, jaki technicy spędzili naprawiając urządzenie, a następnie podzielić go przez liczbę awarii. Warto jednak pamiętać, że ten wskaźnik nie uwzględnia czasu reakcji działu technicznego na zgłoszoną awarię, czyli czasu pomiędzy zgłoszeniem a podjęciem działań naprawczych.

Przeczytaj również: https://www.dsr.com.pl/czym-jest-metoda-poka-yoke/

Zastosowanie wskaźników MTTR, MTTF oraz MTBF w zarządzaniu procesami przemysłowymi z wykorzystaniem EAM 4FACTORY

EAM 4FACTORY to moduł EAM( ang. Enterprise Asset Management) , który umożliwia automatyzację wyliczenia wskaźników MTTR, MTTF oraz MTBF. Implementacja podstawowego procesu zgłoszeń i zleceń naprawczych jest bardzo prostay do obsłużenia, a same zgłoszenia zdarzeń do UR powinny być rejestrowane poza działem technicznym. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z aplikacji mobilnej zarówno w celu generowania zgłoszeń, jak również na potrzeby rejestracji czasu pracy pracowników mechaników oraz zużycia części i materiałów eksploatacyjnych.

System EAM 4FACTORY poza automatycznym wyliczaniem wskaźników MTTF, MTBF oraz MTTR umożliwia również zarządzanie środkami trwałymi i wyposażeniem pracowników, stanem technicznym całej infrastruktury firmy, gospodarką magazynową częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi, naprawami, przeglądami, serwisowaniem sprzętów, narzędziami oraz przyrządami, sprzętem i wyposażeniem informatycznym, sieciowym i innym, pojazdami i flotą samochodową, oraz wszystkimi innymi składnikami majątku firmy.

Przykład zautomatyzowanego wyliczenia wskaźników w EAM 4FACTORY

Czy pomiar wskaźników MTTF, MTBF i MTTR ma sens? 1

Więcej wiedzy o wskaźnikach MTTR oraz innych dot. zarządzania produkcją: