fbpx
Strona głównaWiadomościCzęstochowa informacjeMożna zgłaszać członków rady do spraw niepełnosprawnych

Można zgłaszać członków rady do spraw niepełnosprawnych

Do 29 sierpnia można jeszcze zgłaszać kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Częstochowie. Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i fundacje, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnością, radni oraz Prezydent Miasta Częstochowy.
W skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, której kadencja trwa cztery lat, wchodzi 5 osób.

Można zgłaszać członków rady do spraw niepełnosprawnych 1


Członkowie Rady pełnią swe funkcje społecznie. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym, a do zakresu jej działania należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Miasta Częstochowy pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.
Organizacje pozarządowe oraz fundacje składają zgłoszenia w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w internecie (m.in. na stronie (www.czestochowa.pl) wraz z aktualnie obowiązującym statutem organizacji, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Częstochowy lub za pośrednictwem poczty na adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, Urząd Miasta Częstochowy z dopiskiem „Kandydaci na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych”.

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -