fbpx
Strona głównaWiadomościCzęstochowa informacjeCzęstochowa: Od 8 listopada MOPS będzie przeprowadzał badanie satysfakcji klienta

Częstochowa: Od 8 listopada MOPS będzie przeprowadzał badanie satysfakcji klienta

Od 8 do 30 listopada częstochowski MOPS będzie przeprowadzał badanie satysfakcji klienta, dotyczące jakości świadczonych usług oraz funkcjonowania ośrodka.

Na podstawie wyników badań, MOPS przeprowadzi działania, mające na celu usprawnienie pracy jednostki. Anonimowe formularze ankietowe będą wręczane obsługiwanym klientom w poszczególnych komórkach organizacyjnych, tj.:

– w Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej Nr 1, Aleja Niepodległości 20/22,
– w Rejonowym Zespole Pomocy Społecznej Nr 2, ul. ks. Stanisława Staszica 10,
– w Sekcji Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością, Aleja Niepodległości 20/22,
– w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, ul. Jasnogórska 34,
– w Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności, ul. Krakowska 34,
– w Sekcji Pomocy Specjalistycznej dla Rodzin Zagrożonych Przemocą, ul. Mikołaja Kopernika 4,
– w Sekcji Usług Środowiskowych oraz w Sekcji Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2,
– w Sekcji ds. Projektów i Współpracy Międzysektorowej, ul. Jana Kilińskiego 13.

LN/UM Częstochowy

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
Ford Puma hybrydowy SUV

Popularne

- Advertisment -Ford Puma hybrydowy SUV