fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaBiznesMłodzi bez PIT. Nowa ulga dla osób do 26. roku życia

Młodzi bez PIT. Nowa ulga dla osób do 26. roku życia

Przepisy o uldze weszły w życie 1 sierpnia 2019 r. i mają zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019 r.

W 2019 r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r. Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Na czym polega ulga

Ulgą objęte będą przychody z pracy oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT. Tylko w 2019 r. limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia. Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników. Jeżeli zarabiamy więcej, to dopiero nadwyżka (ponad 85 528 zł) będzie opodatkowana według skali podatkowej.

Ile zyskamy?

Młodzi bez PIT. Nowa ulga dla osób do 26. roku życia 1
Opracowanie tabeli: Ministerstwo Cyfryzacja, www.gov.pl

Dla kogo nowa ulga w PIT

Ulga obowiązuje osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Według Ministerstwa Finansów z ulgi skorzysta ponad 2 mln młodych pracowników.

Co ze składkami na ZUS i NFZ

Ulga w PIT dla młodych osób nie zwalnia nas z zapłaty składek na ZUS i NFZ. Składki obowiązują, gdy jesteśmy objęci ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym.

(red.)

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
Poprzedni artykułNiesamowita noc w Żarkach
Następny artykułGóry zatrzymane w kadrze

Popularne

- Advertisment -