Minister Marlena Maląg odwiedziła Radomsko

0
408
fot. UM w Radomsku

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg przyjechała 8 lipca do Radomska, aby spotkać się z mieszkańcami.

Przed spotkaniem w Miejskim Domu Kultury minister Maląg, odwiedziła Klub „Senior +” przy Placu 3-go Maja, który prowadzony jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku. Minister towarzyszyła poseł Anna Milczanowska. Przy wspólnym stole usiadł również Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc wraz z wiceprezydent Małgorzatą Kańską-Kipigroch oraz dyrekcją MOPS. W kameralnej atmosferze rozmawiano przede wszystkim o potrzebach seniorów i tworzenia kolejnych miejsc, gdzie seniorzy mogliby spędzać wspólnie czas.

Placówka ta powstała w 2018 roku dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej SeniorPlus. Łącznie na utworzenie i utrzymanie Klubu Senior+ w Radomsku, MRiPS przekazało 291 tys. zł.

W czasie spotkania w wypełnionej po brzegi sali tanecznej MDK minister Marlena Maląg mówiła między innymi o programach społecznych realizowanych przez rząd oraz o planach wdrożenia kolejnych. Podkreślała, jak ważne są działania wspierające polskie rodziny, rynek pracy, seniorów oraz uchodźców z Ukrainy. Odpowiedziała także na pytania mieszkańców z publiczności.

Spotkanie w Radomsku było dobrą okazją do wręczenia przedstawicielkom Stowarzyszenia Kobiet Kietlina promesy na 60 tysięcy złotych. Za te środki zostanie zrealizowany projekt „Kwiaty i smaki Kietlina”, w ramach którego będą odbywać się między innymi: zajęcia edukacyjne, spotkania, warsztaty florystyczne i kulturalne, wolontariackie i komputerowe oraz wycieczki krajoznawcze i imprezy plenerowe.

K KIK