fbpx

UM Częstochowy: Niebawem minie termin wniesienia opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju UM przypomina, że 30 września upływa termin wniesienia III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Informacje o danych do wpłaty można znaleźć na tej stronie. Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień realizacji przelewu. Jeżeli przelew nie zostanie dokonany w terminie, przedsiębiorca jest zobowiązany do wniesienia opłaty dodatkowej w terminie 30 dni w wysokości 30% rocznej należności.

Brak wniesienia raty opłaty (wraz z opłatą dodatkową) skutkuje wygaśnięciem zezwoleń i 6-miesięcznym zakazem ubiegania się o wydanie kolejnych zezwoleń.
W przypadku, gdy nastąpiła likwidacja punktu sprzedaży napojów alkoholowych, należy złożyć wniosek o wygaszenie zezwoleń.

Informacje dla przedsiębiorców w zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych udzielane są telefonicznie pod nr: 34 37 07 797 oraz 34 37 07 798 w godzinach pracy urzędu.

LN/UM Częstochowy