Podsumowanie pracy częstochowskiego miejskiego monitoringu

0
334
monitoring 1

Przyszedł czas na podsumowanie miejskiego monitoringu wizyjnego za rok 2020. Dzięki niemu udało się pomóc 860 razy.

Miejskie kamery funkcjonują na terenie Częstochowy już od 12 lat. Do tej pory pomogły one ponad 33 tys. razy. Jak pokazują  roczne statystyki, dzięki nim jest bezpieczniej i spokojniej w przestrzeni publicznej z roku na rok.

Podliczając 2020 rok, operatorzy miejskiego monitoringu (pracownicy cywilni Straży Miejskiej z referatu ds. miejskiego monitoringu wizyjnego), który mieści się w siedzibie Straży Miejskiej, wychwycili na terenie miasta 860 zdarzeń, które wymagały interwencji służb porządkowych.

Najczęściej interweniowali Strażnicy Miejscy, bo aż 755 razy zostawały zakończone interwencją strażników miejskich. Pozostałe 105 interwencji wymagały działań Policji, Pogotowia Ratunkowego i Państwowej Straży Pożarnej.

monitoring
Fot. Straż Miejska – monitoring

Najczęstszymi zdarzeniami w 2020 roku, które zostały wychwycone przez kamerę i sprawne oko operatora, a wymagały interwencji to:

  • 437 przypadków – osoba leżąca w miejscu publicznym. Były to osoby z problemami zdrowotnymi lub będące pod znacznym wpływem alkoholu;
  • 87 przypadków – zakłócanie spokoju i porządku publicznego;
  • 69 przypadków – awarie infrastruktury;
  • 53 przypadki – zdarzenia w ruchu drogowym (wypadki i kolizje);
  • 41 przypadków – kradzieże lub niszczenie mienia;
  • 6 przypadków – przemoc fizyczna, czyli bójki i pobicia;
  • 3 przypadki – nieuprawnione umieszczenie plakatów;
  • 5 przypadków – spożywanie alkoholu w miejscu publicznym;
  • 5 przypadków – pożary i inne zagrożenia;
  • 154 przypadki – inne interwencje.

W prowadzonych sprawach o wykroczenia i przestępstwa, elektroniczny zapis zdarzeń zarejestrowanych przez system miejskiego monitoringu miasta został wykorzystany przez Policję 391 razy jako materiał dowodowy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here