fbpx
Strona głównaWiadomościMiasto ogłosiło konkurs na organizację letniego wypoczynku dla najmłodszych i czeka na...

Miasto ogłosiło konkurs na organizację letniego wypoczynku dla najmłodszych i czeka na oferty

Miasto ogłosiło konkurs na organizację letniego wypoczynku dla najmłodszych i czeka na oferty. Urząd Miasta Częstochowy czeka do 15 czerwca na zgłoszenia od organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów.

Oto szczegóły przekazane przez miasto:


Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży” w 2021 roku ogłoszono na  podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w tej ustawie, które są zainteresowane zapewnieniem oferty wypoczynkowej od 28 czerwca do 31 sierpnia dla dzieci i młodzieży w Częstochowie.

Oferta ma m.in. propagować różnorodne formy spędzania wolnego czasu, uwzględniać dopołudniowe godziny rozpoczęcia zajęć, zapewniać bezpieczny wypoczynek i właściwą opieką wychowawczą. Mogą to być m.in. półkolonie (z wyżywieniem lub bez), tzw. „otwarte drzwi” – czyli ogólnodostępne zajęcia, imprezy sportowo-rekreacyjne, tzw. turystyka kwalifikowana czy jednodniowe wycieczki autokarowe z programem krajoznawczym. Pokrywane z dotacji koszty mogą dotyczyć np. transportu, wyżywienia, nagród dla uczestników, zakupu materiałów niezbędnych do realizacji programu wypoczynku, obsługi przewodnika, technicznej i sędziowskiej obsługi imprez, opłat za zwiedzanie obiektów, a także np. za wstęp do obiektów sportowo-rekreacyjnych.
 
Dotacja może sięgnąć maksymalnie 80% całkowitego kosztu zadania, a wkład własny – co najmniej 20% całkowitego kosztu zadania (w tym wkład finansowy lub/i świadczenia pieniężne od odbiorców zadania – nie mniej niż 10% całkowitego kosztu).

Uczestniczące w konkursie podmioty powinny m.in. posiadać doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę oraz zapewnić odpowiednie zaplecze do realizacji danego przedsięwzięcia. Mogą składać ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami.

Kompletną ofertę – wraz z załącznikami – należy złożyć na obowiązującym druku dostępnym na http://www.ngo.czestochowa.pl w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona 5 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42 217 Częstochowa z dopiskiem „Konkurs ofert – Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”, w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca. Oferty, które wpłyną po tym terminie, nie będą objęte procedurą konkursową.

Rozpatrzenie wniosków nastąpi w ciągu 14 dni od upłynięcia terminu ich składania. Spełniające wymogi formalne oferty opiniowane będą przez komisję konkursową powołaną przez prezydenta miasta.

Po zakończeniu realizacji zadania, podmioty, które uzyskają dotację, będą musiały przedstawić sprawozdanie z jego wykonania – merytoryczne i finansowe.

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej UM pod linkiem: https://bip.czestochowa.pl/artykul/68731/1169730/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-gminy-miasta-czestochowy

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udzielają pracownicy Wydziału Kultury Promocji i Sportu UM – w sprawach finansowych pod nr tel. 34 370 74 62, a w sprawach merytorycznych – pod nr tel. 34 370 74 71.

(zdjęcie ilustracyjne pixabay.com)

- Advertisment -

Popularne

- Advertisment -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here