fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaWiadomościCzęstochowa informacjeMiasto dostępne dla niepełnosprawnych

Miasto dostępne dla niepełnosprawnych

 

Częstochowa została wysoko oceniona w niezależnym raporcie z monitoringu dostępności usług samorządowych dla osób z niepełnosprawnościami. – To jedno z najlepszych miast, jakie badaliśmy – mówiła Anna Nawrot ze Stowarzyszenia Bona Fides, przekazując raport z monitoringu prezydentowi miasta.

Monitoring stopnia wdrożenia Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnością trwał prawie rok i był prowadzony dla naszego miasta przez niezależnego audytora – Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Bona Fides” z siedzibą w Katowicach. Audyt był dla miasta bezkosztowy, bo został przeprowadzony w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POWER.

4 marca prezydent Krzysztof Matyjaszczyk odebrał raport od Anny Nawrot, członkini zespołu monitoringowego Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides z Katowic.

– To jedno z najlepszych miast, jakie badaliśmy – powiedziała Anna Nawrot. – Częstochowa została bardzo wysoko oceniona w tym raporcie. Pełnomocnik Prezydenta do spraw osób z niepełnosprawnościami to osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, która bardzo dobrze rozumie problemy tych osób i z oddaniem na ich rzecz pracuje. W mieście w modelowy sposób prowadzone są działania informacyjne o prawach osób z niepełnoprawnością, bariery dostępności przestrzeni publicznej są diagnozowane, a ich likwidacja uwzględniana jest w dokumentach strategicznych i modernizacjach ujętych w planach budżetowych. Osoby z niepełnosprawnością są wspierane przez organizacje pozarządowe, a wiele cennych inicjatyw społecznych trafia tu na bardzo podatny grunt i jest wspierana przez samorząd.

Zespół monitoringowy badał aż 24 różne obszary, m.in. dostosowanie form informacji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; działania na rzecz ich zatrudnienia; działania informacyjne ukierunkowane na zwalczanie stereotypów, podnoszenie świadomości dotyczącej praw i godności osób z niepełnosprawnościami; konsultacje społeczne; dostępność usług i urządzeń; dostępność wydarzeń z zakresu kultury, rekreacji, wypoczynku i sportu; działania na rzecz dostępności transportu publicznego; działania na rzecz zabezpieczenia praw osoby z niepełnosprawnością oraz podnoszenia świadomości prawnej tych osób. Pod kątem potrzeb niepełnosprawnych badano też organizację oświaty, usługi socjalne i odpowiednie warunki życia, instrumenty rynku pracy; dostępność budynków. Sprawdzano dokumenty, przeprowadzano wywiady z osobami z niepełnosprawnościami różnego rodzaju, w różnym wieku, a także z rodzicami dzieci z niepełnosprawnościami.

Badanie rozpoczęto 4.10.2017 r., a zakończono 30.06.2018 roku. Później powstawał raport, który obecnie został przekazany władzom miasta.

Podczas dzisiejszego spotkania, prezydent podziękował wszystkim, którzy na co dzień działają w Częstochowie na rzecz osób z niepełnosprawnościami, m.in. Jolancie Sulemie, pełnomocnik Prezydenta Miasta Częstochowy do spraw osób z niepełnosprawnościami oraz organizacjom pozarządowym, pracującym na  rzecz tego środowiska.

– Od czasu zakończenia monitoringu wiele udało nam się jeszcze zrobić – powiedział Krzysztof Matyjaszczyk. – Od ubiegłego roku mamy społecznego rzecznika osób z niepełnosprawnością, bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego działającą przy MOPS, przygotowujemy wprowadzenie kolejnych standardów związanych z pomocą osobom z niepełnosprawnościami.

Społecznym rzecznikiem jest radny Tomasz Tyl, który także uczestniczył w spotkaniu, mówiąc m.in. o planach rozszerzenia zakresu usług wypożyczalni oraz konsultacjach z Miejskim Zarządem Dróg i Transportu na temat standardów komunikacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami.

Raport Stowarzyszenia „Bona Fides” wskazuje też rekomendacje dotyczące rozwoju usług i wprowadzanie innowacji, które będą bardziej przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami.

– W Częstochowie widzieliśmy bardzo wiele dobrych praktyk, ludzie mają tu większą świadomość niż w innych miastach, gminach, mają też dobry dostęp do różnego rodzaju informacji – mówiła Anna Nawrot. – To wyzwanie, bo kiedy jest taka świadomość, większe są także wymagania.

Osoby i instytucje wspierające osoby z niepełnosprawnościami  mają świadomość, że wciąż jeszcze wiele jest do zrobienia, aby integracja osób z niepełnosprawnością była pełna – jak to ma miejsce chociażby w krajach skandynawskich. Dlatego w najbliższych latach częstochowski samorząd deklaruje kolejne działania, projekty i inicjatywy, które umożliwią większą samodzielność i podniosą komfort życia osób z różnymi problemami zdrowotnymi.

Celem głównym monitoringu jest zwiększenie zdolności instytucji monitorowanej, czyli Urzędu Miasta Częstochowy– do wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych poprzez analizę działań instytucji, sformułowanie rekomendacji dotyczących tych działań oraz weryfikację ich wykorzystania.

Miasto Częstochowa w oparciu o różne przepisy wynikające z krajowych aktów prawnych i prawa lokalnego prowadzi systematyczne działania zmierzające do poprawy sytuacji częstochowianek i częstochowian z niepełnosprawnością.

Przyjęty uchwałą Rady Miasta Częstochowy z 10 kwietnia 2014 r. Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością na lata 2014-2020 „Częstochowa Osobom z Niepełnosprawnością” określa kierunki działań Gminy do 2020 roku.

(UM Częstochowa)

fot. UM Częstochowa

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -