Uczniowie szkół z Gminy Blachownia biorą udział w projekcie „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy”

0
177

Uczniowie szkół z klas IV z całego terenu Gminy Blachownia biorą udział w uniwersyteckim projekcie „Matematyka – wstęp do kariery wynalazcy”.

Projekt realizowany jest przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, w ramach której uczelnia współpracuje z terytorialnymi samorządami. Poprzez tę współpracę samorządy udostępniają szkołom ze swojego terenu zaawansowane narzędzia edukacyjne. Dzięki nim uczniowie mają dostęp do platformy zeszyt.online, na której pod opieką sztucznej inteligencji podnoszą swoje umiejętności matematyczne.

Obecnie w projekcie bierze udział ponad 200 gmin z całej Polski. Znalazł się w nim także blachowniański samorząd, który obejmuje na swoim terenie 113 uczniów z klas IV szkół podstawowych i ich 5 nauczycieli oraz 5 uczniów i jednego nauczyciela szkoły w Cisiu prowadzonej przez stowarzyszenie.

– „Celem projektu od początku było znaczące podniesienie kompetencji matematycznych u uczniów i bezpośrednie przełożenie tego na wyniki osiągane w szkole. Nabrało to szczególnego znaczenia, gdy sytuacja zmusiła szkoły do przejścia na nauczanie zdalne. Mam nadzieję, że platforma wraz z jej sztuczną inteligencją będą dużym wsparciem dla Państwa nauczycieli – zarówno teraz, jak i po ustaniu pandemii – i przyniesie uczniom dużo satysfakcji z nauki i uzyskiwanych wyników” – mówi Artur Jackowski Kierownik zespołuzeszyt.online.

Dzięki programowi skupionemu na obszarach kompetencji matematycznych i ICT uczniowie, który mają problemy z matematyką, mogą liczyć na dobór spersonalizowanych zadań.

Program pomaga uczniowi w rozwiązaniu trudnego dla niego zadania matematycznego. Pokazuje, gdzie uczeń popełnia błąd przy rozwiązywaniu, pomaga zrozumieć jego przyczynę oraz samodzielnie poprawić zadanie, które wcześniej było dla niego za trudne.

Natomiast uczniowie niemający trudności z matematyką otrzymują zadania trudniejsze, dostosowane do ich możliwości i aktualnych umiejętności.

Projekt podzielony jest na dwie części – indywidualną naukę matematyki w autorskim systemie e-learningowym oraz zajęcia warsztatowe.

System przez dwa lata z powodzeniem jest realizowany w Warszawie, co potwierdzają nauczyciele poprzez efekty dydaktyczne. Tym bardziej teraz w czasie zdalnej nauki platforma wspierana sztuczną inteligencją jest bardzo przydatną pomocą dla uczniów i nauczycieli.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here