fbpx

Masz ponad 30 lat, nie pracujesz, a chcesz coś zmienić w swoim życiu? To może być projekt dla Ciebie!

Osoby niepracujące w wieku 30+ z subregionu północnego województwa śląskiego mają okazję skorzystać ze wsparcia projektu aktywizacji zawodowej finansowanego ze środków unijnych. Jego realizatorem jest Grupa Infomax.


Główne założenie projektu o nazwie ,,Aktywni mają pracę!” to kompleksowe bezpłatne wsparcie dla osób powyżej 30.roku życia,niepracujących – biernych zawodowo lub bezrobotnych, którzy nie są zarejestrowani w Urzędzie Pracy – mieszkających na terenie subregionu północnego województwa śląskiego: w Częstochowie, Blachowni, Koniecpolu, Dąbrowie Zielonej, Janowie, Kamienicy Polskiej, Kłomnicach, Konopiskach, Kruszynie, Lelowie, Mstowie, Mykanowie, Olsztynie, Poczesnej, Przyrowie, Rędzinach, Starczy, Kłobucku, Krzepicach, Lipiu, Miedźnie, Opatowie, Pankach, Popowie, Przystajni, Wręczycy Wielkiej, Myszkowie, Koziegłowach, Żarkach, Niegowej, Poraju, w powiecie częstochowskim, myszkowskim i kłobuckim.

Dzięki środkom UE uczestniczki i uczestnicy projektu będą mogli bezpłatnie skorzystać z działań mających na celu pomoc w znalezieniu stabilnej pracy – od doradztwa, przez darmowe szkolenia, coaching, pośrednictwo pracy, po płatne staże. Dodatkowo zagwarantowano środki także m.in. na stypendia szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu czy catering dla osób uczestniczących w szkoleniach.  

Rekrutacja zainteresowanych właśnie trwa. Projekt otwarty jest dla wszystkich, którzy chcą zmienić swoją sytuację zawodową i spełniają kryteria udziału – m.in. dla osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych czy osób o niskich kwalifikacjach.

Więcej informacji można uzyskać w biurze projektu przy ul. Marii Kuncewiczowej 2, pod nr tel. 510 270 171 lub wysyłając mejla na adres projekt713@grupainfomax.com

Realizatorem projektu jest Grupa Infomax Sp. z o.o. Sp. k. Projekt współfinansowany jest ze środków UE z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.  

Strona realizatora –  https://aktywizacja.grupainfomax.eu

(zdjęcie ilustracyjne pixabay.cm)