Mapa punktów szczepień na COVID-19

0
1201

Na rządowych stronach udostępniona została mapa z punktami szczepień na COVID-19. Lista ma być na bieżąco aktualizowana.

Mapa punktów szczepień na COVID-19 1
Fot: pixabay.com

Pod koniec roku 2020 odbyło się pierwsze szczepienie przeciwko COVID-19. W chwili obecnej codziennie szczepione są osoby z grupy 0, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień. Grupa ta obejmuje personel medyczny i niemedyczny szpitali, pracowników domów pomocy społecznej oraz miejskich ośrodków pomocy społecznej. W skład grupy 0 wchodzą także zatrudnieni w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, studenci medycyny oraz (po interwencji) rodzice wcześniaków.

W kolejnym I etapie szczepienia obejmą pensjonariuszy domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby pow. 60 roku życia, a także pracowników służb mundurowych, nauczycieli i pracowników żłobków. Według zapowiedzi szczepienia mają się rozpocząć na przełomie stycznia i lutego.

W II etapie szczepionkę otrzymają osoby poniżej 60 lat z chorobami przewlekłymi, zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 (np. choroby płuc, cukrzyca, nowotwory, otyłość) albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. Na szczepienia mogą zgłaszać się także osoby, które  „bezpośrednio zapewniają funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone są na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne”, są to m.in. pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw gazu, wody, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego. Należą do nich również urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych.

Ostatni III etap obejmuje osoby przedsiębiorców i pracowników sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Szczepienia obejmą także pozostałe grupy osób dorosłych, czyli osób powyżej 18 roku życia, które nie kwalifikują się do powyższych etapów.

Mapa punktów szczepień na COVID-19 2
Fot: pixabay.com

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z powyższymi etapami szczepieni będą w Polsce również obcokrajowcy posiadający prawo do stałego lub czasowego pobytu ze względu na wykonywaną w naszym kraju pracę.

W związku z prowadzonymi szczepieniami na stronie rządowej już teraz udostępniona została lokalizacja punktów szczepień przeciwko COVID-19 w całym kraju. Jak informuje Rząd, lista ta będzie na bieżąco aktualizowana, dlatego warto co jakiś czas ja sprawdzać.

Mapa punktów szczepień na COVID-19 dostępna TUTAJ.