Lubliniecka policja ostrzega uważajcie na zabójczy czad

0
413
mat. Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

Okres grzewczy w pełni, należy zabezpieczyć swoje domy.

Każdego roku tlenek węgla, potocznie zwany czadem zbiera śmiertelne żniwo, ale również wiele osób ulega groźnemu dla zdrowia podtruciu. Zatrucie tlenkiem węgla jest najczęściej spotykanym zatruciem gazowym. W jesienno-zimowym okresie, w domach czy mieszkaniach, gdzie urządzenia grzewcze bądź przewody kominowe oraz wentylacyjne są wadliwe czy też źle użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem. Należy pamiętać o niebezpieczeństwie jakie niesie z sobą tlenek węgla i właściwie zabezpieczyć domy.

Ryzyko zatrucia się tlenkiem węgla można zminimalizować dzięki instalacji w domu czy w mieszkaniu czujnika tlenku węgla. Podstawowa funkcja tego urządzenia to wykrywanie czadu oraz generowanie sygnałów alarmowych, kiedy wykryje nadmierne stężenie w powietrzu. To urządzenie podnosi poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniach, a także zmniejsza ryzyko zaczadzenia się i pozwala na szybką reakcję w sytuacji zagrożenia życia. Na skutek działania tlenku węgla na początku ulegają uszkodzeniu narządy, które najbardziej są są wrażliwe na niedotlenienie, czyli układ krążenia oraz środkowy układ nerwowy.

Tlenek węgla potocznie znany jako czad, jest tym bardziej groźniejszy, iż nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy oraz nie “drapie” czy nie “dusi” w gardle. Najczęściej do zatruć tlenkiem węgla dochodzi z powodu niesprawnej wentylacji, niedrożnych przewodów kominowych, czy też przesadnego uszczelniania mieszkania. W wielu przypadkach do zatruć dochodzi w łazience podczas długich kąpieli.

Główną natomiast przyczyną zatruć czadem jest niedostosowanie istniejącego systemu wentylacji do standardów szczególności okien oraz drzwi, w związku na wymianę starych okien czy drzwi na nowe, szczelnie zamknięte okna w pomieszczeniach, w któych następuje spalanie gazu bądź innych paliw oraz niesprawności przewodów kominowych wentylacyjnych, spalinowych czy dymowych.

Lubliniecka policja ostrzega uważajcie na zabójczy czad 1
fot. czujnik tlenku węgla, wikipedia

Co można zrobić by uniknąc zaczadzenia? Przede wszystkim:

nie bagatelizować objawów duszności, bólów oraz zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca oraz oddychania, bo mogą być właśnie pierwszym sygnałem, iż ulegamy zatruciu czadem. W takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy oraz sięgnąć porady lekarskiej i przeprowadzić kontrole techniczne, w skład których wchodzi szczelność przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie a także sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza a przede wszystkim użytkować tylko i wyłącznie sprawne technicznie,

urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta, należy stosować urządzenia, które posiadają stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do tego można żądać okazania wystawionej przez producenta bądź importera urządzenia tak zwanej deklaracji zgodności, czyli dokumentu, który zawiera informacje dotyczące specyfikacji technicznej, przeznaczeniu oraz zakresie stosowania danego urządzenia. Jeśli jest wymiana okien na nowe, należy sprawdzić poprawność działania wentylacji, gdyż nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne niż wcześniejsze stare okna, gdzie mogą one pogorszyć wentylacje. Należy systematycznie sprawdzać ciąg powietrza poprzez przykładanie kartki papieru do otworu kratki wentylacyjnej, jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do kratki wentylacyjnej,

należy często wietrzyć pomieszczenie, w którym odbywa się proces spalania czyli kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe, a najlepiej zapewnić, choćby niewielkie rozszczelnienie okien. W trosce o własne bezpieczeństwo oraz rodziny, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu oraz gazu. Koszt zamontowania takiego urządzenia nie jest taki wysoki w stosunku do tego jakie daje plusy zastosowanie tego typu urządzenia, łącznie z uratowaniem najwyższej wartości jaką jest ludzkie życie.

Jak pomóc przy zatruciu czadem?

zapewnić dopływ świeżego powietrza, wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia czy życia osoby ratującej, jeśli w przypadku istnienia takiego zagrożenia należy pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,

wezwać służby ratownicze w tym pogotowie ratunkowe oraz straż pożarną, jak najszybciej podać tlen, jeśli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować oddychanie metodą usta usta oraz masaż serca, nie wolno wpadać w panikę, gdy znajdziemy dziecko lub dorosłego człowieka z objawami zaburzenia świadomości w kuchni czy łazience należy jak najszybciej przystąpić do udzielenia pierwszej pomocy.

Lubliniecka policja ostrzega uważajcie na zabójczy czad 2
mat. Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu

K KIK