W Rędzinach wymieniają stare drogowe oświetlenie na nowe typu LED

0
787
oświetlenie led

W Rędzinach trwa wymiana starego oświetlenia drogowego na nowe nowoczesne, jaśniejsze i zdecydowanie oszczędniejsze typu LED.

oświetlenie
Fot. pixabay.com

Z ogłoszonego pod koniec 2020 roku przetargu, Urząd Gminy Rędziny wyłonił zwycięską firmę Obi Complex z Żor, która zadeklarowała się wykonać projekt o nazwie „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w Gminie Rędziny” za kwotę 344 444,44 zł.

Wymiana starych lamp na nowe typu LED rozpoczęła się 26 lutego 2021 roku. Na to przedsięwzięcie Gmina Rędziny pozyskała dofinansowanie unijne w wysokości 272 650,85 zł. Koszty kwalifikowalne projektu to natomiast 320 650,85 zł.

W ramach zadania wyłoniona firma przeprowadza modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego na nowoczesną oprawę LED  oraz wymienia wysięgniki wraz z przewodami i bezpiecznikami wzdłuż wybranych ulic w miejscowościach: Kościelec, Rudniki, Rędziny, Marianka Rędzińska i Konin.

Oprawy typu LED rozbłysną w:

Rędzinach pojawią się 64 nowe oprawy LED na ulicach:

 • Cmentarnej;
 • Jaskrowskiej;
 • Kocha;
 • Łąkowej;
 • Miłosza;
 • Nałkowskiej;
 • Okupnickiej;
 • Orzeszkowej;
 • Polnej;
 • Reymonta;
 • Sienkiewicza;
 • Stawowej;
 • Zapolskiej;
 • Żabiej;
 • Żeromskiego.

Kościelcu pojawi się 28 LED-ów na ulicach:

 • Krótkiej;
 • Młyńskiej;
 • Ogrodowej;
 • Wiatrakowej.

Rudnikach pojawią się 83 nowe oprawy LED na ulicach:

 • Częstochowskiej;
 • Glinianki;
 • Leśnej;
 • Strażackiej
 • Szkolnej — ZSP Rudniki;
 • Wesołej.

Koninie zaplanowano 56 LED-ów na ulicach:

 • Krótkiej;
 • Leśnej;
 • Parkowej;
 • Słonecznej;
 • Zakładowej.

Mariance Rędzińskiej zostanie zamontowanych 36 opraw LED na ulicy:

 • Srebrnej.

Nowe oświetlenie będzie realizowane w ramach projektu pn.  „Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego w gminie Rędziny”, na który przeznaczono unijne środki finansowe pozyskane przez gminę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 EFRR dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; – działanie: 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie; – poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie — RIT.

Zaplanowane przedsięwzięcie jest już trzecim takim dużym projektem unijnym realizowanym w Gminie Rędziny w ciągu ostatnich trzech lat dotyczącym modernizacji oświetlenia ulicznego. Najpierw 215 opraw LED zostało wymienionych w ostatnim kwartale 2017 roku. Kolejne wymiany przeprowadzono pod koniec 2019 roku, w sumie 229 punktów.

Łącznie z 267 oprawami, które będą wymienione w 2021 roku, daje to ponad 700 nowoczesnych i energooszczędnych punktów oświetleniowych dzięki unijnemu wsparciu.

Zakończenie prac planowane jest do 30 czerwca 2021 roku.