KRUS zaprasza do konkursu “Bezpiecznie na wsi”

0
328

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dzieci do wzięcia udziału u XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy: od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Prezes KRUS, Aleksandra Hadzik, zaprasza dzieci do XI Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod tytułem „Bezpiecznie na wsi mamy: od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”, nad którym honorowy patronat sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W latach ubiegłych konkurs ten cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci, dlatego organizatorzy mają nadzieję, że i w tegorocznej edycji będą mogli oceniać i nagradzać kreatywne i twórcze pomysły.

Głównym celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich wiedzy na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, jak również promowania pozytywnego zachowania związanego z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Tegoroczne hasło konkursowe ma obrazować wiedzę, jaką zdobyły dzieci, uczestnicząc w prowadzonych przez KRUS lekcjach promujących „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Przebieg zabawy jest dwuetapowy: wojewódzki i ogólnopolski w dwóch grupach wiekowych:

  • klasy od 0 do III;
  • klasy od IV do VIII.

Uczestnicy mają za zadanie wykonania tylko jednej dwuwymiarowej pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe, czyli obrazujące sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym. Praca powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika konkursu. Gotowe prace konkursowe zgłasza szkoła do jednostki terenowej Kasy.

Nadesłane prace oceniać będzie Wojewódzka Komisja Konkursowa, a najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową w Warszawie.

Na laureatów z każdego ze szczebli czekają atrakcyjne nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące.

Prace można wysyłać do 31 marca 2021 roku. Etap wojewódzki będzie zakończony do dnia 30 kwietnia 2021 roku, następnie wyłonione 3 najlepsze prace w dwóch kategoriach wiekowych będą oceniane przez Centralna Komisję Konkursową.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego 2020/2021.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here