fbpx

Porady dla kredytobiorcy. O zdolności kredytowej słów kilka

Czym jest zdolność kredytowa? To zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Zgodnie z ustawą Prawo bankowe kredytobiorca zobowiązany jest przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania prawidłowej oraz kompletnej oceny ryzyka. Jej wynikiem jest oszacowanie maksymalnej kwoty kredytu, jaką może otrzymać kredytobiorca na określonych warunkach.

Jakie czynniki wpływają na zdolność kredytową?

Przy badaniu możliwości spłacania zaciągniętego kredytu w określonym czasie bank bierze pod uwagę wiele różnych czynników, takich jak:

 • Kwota oraz rodzaj kredytu, o jaki wnioskujesz – wnioskując o kredyt hipoteczny, uzyskasz wyższą zdolność kredytową, niż przy pożyczce hipotecznej, którą można przeznaczyć na dowolny cel.
 • Okres spłaty – im dłuższy okres kredytowania, tym większą kwotę możesz uzyskać. Maksymalny okres spłaty kredytów hipotecznych wynosi 35 lat, natomiast jeśli kredytobiorca wybierze okres spłaty dłuższy niż 25 lat, to wyliczenie zdolności i tak nastąpi przy założeniu krótszego okresu spłaty (maksymalnie 25 lat).
 • Wysokość wkładu własnego – im wyższy wkład własny, tym lepsze warunki finansowania, co przekłada się na większą zdolnością kredytową i większe szanse na uzyskanie kredytu. Optymalna wysokość wkładu własnego wynosi 20 proc. wartości nieruchomości. Dysponując taką kwotą, mamy dostęp do ofert z całego rynku bankowego. Jeśli masz mniejszy wkład lub nie masz go w ogóle, bank zastosuje ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Inną dostępną obecnie możliwością jest skorzystanie z programu Mieszkanie bez wkładu własnego, który daje możliwość otrzymania kredytu hipotecznego na preferencyjnych warunkach osobom niemającym żadnych oszczędności, które mogłyby posłużyć jako wkład własny.
 • Formuła spłaty rat: raty równe lub malejące – wybór pomiędzy obiema formami to różnica kosztu dochodząca do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Aby uzyskać kredyt z ratami malejącymi, trzeba mieć o wiele większą zdolność niż w przypadku rat równych. W pierwszych latach spłaty kredytu kwota raty w wariancie malejącym może być znacznie wyższa w porównaniu z tą, która zostanie ustalona przy ratach równych, a przez to trudniejsza do udźwignięcia dla kredytobiorcy. W przypadku raty równej poniesiesz większe koszty kredytu niż w przypadku raty malejącej, ale zapewnisz sobie większą stabilność.
 • Twoje obecne zobowiązania finansowe, także w innych bankach – musisz pamiętać, że każde zobowiązanie, które spłacasz, wpływa na obniżenie Twojej zdolności kredytowej. Dotyczy to aktualnie spłacanych kredytów, pożyczek, jak i limitów na kartach kredytowych oraz limitów na koncie. Pamiętaj jednak, że jeśli masz kartę, z której nie korzystasz, bank i tak przyjmie określony procent z przyznanego limitu do wyliczenia zdolności, ponieważ w dowolnym momencie możesz z tego limitu skorzystać.
 • Źródło Twoich dochodów oraz ich wysokość – to fundamentalne kryterium oceny zdolności kredytowej. Im wyższe dochody, tym lepsza zdolność kredytowa. Najbardziej preferowanym źródłem dochodu jest umowa o pracę na czas nieokreślony, jednak jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, pracujesz na umowie na czas określony lub masz umowę cywilnoprawną, również możesz otrzymać kredyt.
 • Wielkość oraz koszty utrzymania gospodarstwa domowego – im większa liczba osób w gospodarstwie domowym, tym wyższe koszty utrzymania. Zgodnie z obowiązującą rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego zalecone zostało przyjmowanie przy ocenie zdolności kredytowej kosztów utrzymania gospodarstwa domowego na poziomie wyższym od minimum socjalnego, z uwzględnieniem zróżnicowania ze względu na miejsce zamieszkania i aktywność zawodową. Co ciekawe, część banków przy ocenie zdolności kredytowej uwzględnia świadczenie wychowawcze 500+.
 • Historia współpracy z bankiem – atutem może okazać się posiadanie aktywnego rachunku, zasilanego wpływem wynagrodzenia w danym banku, czy też posiadanie innych produktów kredytowych. W części banków na wewnętrznych klientów czeka korzystniejsza oferta niż dla klienta zewnętrznego, co również skutkuje większą zdolnością kredytową ze względu na niższe koszty kredytu.
 • Wiek – im będziesz starszy, tym trudniej będzie Ci uzyskać kredyt na dłuższy okres kredytowania. Pamiętaj, że banki mają ustalony maksymalny wiek kredytobiorcy oraz stosują kalkulatory emerytalne, które utrudniają uzyskanie finansowania osobom, które zbliżają się do wieku emerytalnego.
 • Stan cywilny – ubiegać się o kredyt mogą zarówno single, jak i osoby pozostające w związkach małżeńskich czy związkach nieformalnych, ale wnioskować wspólnie mogą również osoby prowadzące osobne gospodarstwa domowe (np. rodzeństwo). Pozornie dla banku nie powinno być istotne, czy wnioskodawca jest singlem, czy ma męża / żonę. W rzeczywistości jednak bank przy każdej transakcji szacuje ryzyko i preferuje większą liczbę współkredytobiorców, ale ubieganie się o finansowanie przez jedną osobę absolutnie nie przekreśla szans na pozytywną decyzję kredytową.
 • Status mieszkaniowy oraz miejsce zamieszkania – miejsce, w którym obecnie zamieszkujesz, ma wpływ na przyjęte przez banki miesięczne koszty utrzymania.

Jak poprawić zdolność kredytową?

Jeśli okaże się, że Twoja zdolność kredytowa jest niewystarczająca, możesz zastosować kilka rozwiązań, aby ją poprawić. Co możesz zrobić, aby zwiększyć zdolność kredytową?

 • Zadbaj o dobrą historię w BIK – reguluj terminowo swoje zobowiązania kredytowe.
 • Ogranicz koszty wydatków gospodarstwa domowego.
 • Skonsoliduj obecne zobowiązania kredytowe, aby zmniejszyć miesięczną wysokość rat, które wpływają na Twoją zdolność.
 • Spłać obecne zobowiązania kredytowe.
 • Dokonaj spłaty i zamknij umowy o prowadzenie kart kredytowych oraz limitów odnawialnych w rachunkach, ewentualnie obniż kwotę dostępnych limitów. Posiadanie karty kredytowej jest przyjmowane przez banki jako zobowiązanie i obniża zdolność kredytową niezależnie od tego, czy limit został wykorzystany w całości, czy posiadasz kartę, ale nigdy z niej nie skorzystałeś. W razie konieczności można łatwo z niej zrezygnować.
 • Zweryfikuj swoją sytuację zawodową w kontekście uzyskania wyższych dochodów. Pamiętaj, że bank będzie uwzględniał średnią wysokość wpływów z badanego okresu.
 • Sprawdź, czy Twoje wpływy wynagrodzenia są regularne, a ewentualna przerwa w okresie zatrudnienia nie dłuższa niż miesiąc.
 • Zadbaj, aby pracodawca przelewał wynagrodzenie na Twoje konto, zyskaj zaufanie banku i dostęp do specjalnych ofert banków.
 • Negocjuj z bankiem – sprawdź ofertę z cross-sellingiem. Niższe oprocentowanie oznacza większą zdolność kredytową.
 • Pomyśl o współkredytobiorcy – nie musi być on właścicielem nieruchomości. Ważne, żeby spełniał kryteria wiekowe i dochodowe, a w momencie osiągnięcia przez Ciebie dochodu umożliwiającego samodzielną obsługę zobowiązania możesz odłączyć go od długu.
 • Rozważ dłuższy okres kredytowania – oczywiste jest, że wiąże się to z większym kosztem całkowitym, ale możesz go zrekompensować, korzystając z nadpłat kredytu.
 • Wybierz raty równe – zwiększy to Twoją zdolność kredytową w porównaniu z ratami malejącymi.
 • Zwiększ wkład własny, aby uzyskać korzystniejsze warunki finansowania.
 • Przemyśl samodzielne wnioskowanie o kredyt, jeśli Twój współmałżonek ma negatywną historię w BIK – potrzebna będzie
 • rozdzielność majątkowa.
 • Skorzystaj z usług Eksperta Finansowego, aby precyzyjnie wyliczyć zdolność i porównać oferty w wielu bankach. Dzięki temu Twój kredyt będzie wpisywał się w Twoje potrzeby i oczekiwania.
Porady dla kredytobiorcy. O zdolności kredytowej słów kilka 1

red. mat. Notus Finanse

Czytaj także: Porady dla kredytobiorcy. Wkład własny, oprocentowanie, okres kredytowania