Konkurs na film promocyjny o Lublińcu, z okazji zbliżającego się jubileuszu 750-lecia miasta Lublińca

0
448
mat. UG Lubliniec

W 2022 roku Miasto Lubliniec będzie obchodziło swoje 750-lecie istnienia.

Jest to właśnie doskonała okazja do wspomnień i radosnego świętowania. Aby godnie upamiętnić ten niezwykły jubileusz. Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza „Konkurs na film promocyjny o Lublińcu, z okazji zbliżającego się Jubileuszu 750-lecia Miasta Lublińca”.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie nakręcenie krótkiego, nie dłuższego niż 2 minuty filmu, który będzie promował Miasto Lubliniec. Organizator oczekuje od autorów pomysłowych oraz nowatorskich filmów, które w oryginalny sposób pokażą walory, specyfikę oraz jak niepowtarzalne i wyjątkowe jest Miasto Lubliniec oraz jego mieszkańcy.

Konkurs na film promocyjny o Lublińcu, z okazji zbliżającego się jubileuszu 750-lecia miasta Lublińca 1
fot. rynek główny w Lublińcu, wikipedia

Zwycięzca otrzyma nagrodę główną w wysokości 5 tysięcy złotych.

Konkurs jest otwarty– mogą w nim wziąć udział wszyscy zainteresowani. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.

Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa wcześniej nigdzie niepublikowane filmy.

W konkursie może wziąć udział jedna osoba lub zespół osób.

Prace konkursowe należy składać do 30 listopada, do godziny 13.00, pod adres: Urząd Miejski w Lublińcu (Biuro podawcze – budynek główny), ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec w godzinach pracy urzędu.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz podanie wyników do publicznej wiadomości nastąpi w dniach od 6 do 17 grudnia.

Szczegółowe informacje na temat warunków wzięcia udziału w konkursie zawiera regulamin, zamieszczony w załączniku.

Konkurs na film promocyjny o Lublińcu, z okazji zbliżającego się jubileuszu 750-lecia miasta Lublińca 2
mat. UG Lubliniec

K KIK