Kłobuck – 78. rocznica Rozstrzelania Mieszkańców Łobodna

0
211
fot. UG w Kłobucku

2 czerwca Burmistrz Kłobucka Jerzy Zakrzewski upamiętnił mieszkańców Łobodna – ofiary II wojny światowej, którzy w 1944 roku zginęli z rąk hitlerowców.

O 8.00 rano nauczyciele, uczniowie, zaproszeni goście a także mieszkańcy zebrali się na uroczystej Mszy Świętej w intencji ofiar II wojny światowej. Po mszy uczestnicy udali się na plac OSP, pod tablicę, która poświęcona została rozstrzelanym, gdzie nastąpiły okolicznościowe przemówienia i złożenie kwiatów.

Rankiem 2 czerwca 1944 roku Niemcy rozstrzelali dziesięcioro mieszkańców. Wśród ofiar byli: Stanisław Kątny, Józef Kątny, Zygmunt Kątny, Franciszek Kątny, Jan Wośtak, Bronisław Lada, Maria Olszewska, Piotr Bercholc, Józef Bercholc, Andrzej Słonina.

„Zginęli oni w różnych okolicznościach. Jedni, poszukiwani przez Gestapo, zostali zastrzeleni – po krótkich indagacjach – we własnych gospodarstwach. Tak zginęli Stanisław i Zygmunt Kątni i Piotr Bercholc. Inni, jak Józef Bercholc i Maria Olszewska, zamordowani zostali nieoczekiwanie na oczach tłumu zgromadzonego na placu przed remizą strażacką.” – Towarzystwo Przyjaciół Kłobucka, Andrzej Wójcicki „Miejsca Pamięci w Gminie Kłobuck”.

Akcja, która została przeprowadzona przez okupanta, 2 czerwca 1944 roku, była akcją odwetową hitlerowców za okazaną przez mieszkańców Łobodna pomoc partyzantom.

Rozstrzelani zostali pochowani we wspólnej mogile na cmentarzu parafialnym w Kłobucku. Po wojnie zamordowanym mieszkańcom Łobodna został wykonany nagrobek.

K KIK