fbpx

Jubileusz i konferencja naukowa na częstochowskim UJD

Na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza 30 września odbyła się konferencja naukowa, połączona z 55-leciem pracy naukowej prof. Mariana Grzybowskiego.

Rektor UJD, prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska opowiedziała o tematyce zagadnień Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, zatytułowanej ,,Władza wykonawcza w demokratycznym państwie prawnym”:

– Konferencja jest elementem jubileuszu 55-lecia pracy naukowej prof. Mariana Grzybowskiego, stąd wiąże się z obszarem reprezentowanym przez profesora jako badacza. Jest również dowodem nobilitacji, czyli nie tylko laudacje, ale również prezentacja badań naukowych. – i dodaje – To, co jest ważne z punktu widzenia uniwersytetu, to zakres badań, którymi zajmuje się pan profesor, czyli prawo konstytucyjne, ale również prawo związane z władzą wykonawczą. Temat jest bardzo interesujący oraz aktualny, zarówno w punktu widzenia działalności pana profesora, ale również tego, czym zajmują się nauki prawne.

O tym, co jest meritum uroczystości mówiła dziekan Wydziału Prawa i Ekonomii, prof. UJD dr Ewelina Żelasko-Makowska:

– Podczas wydarzenia skupiliśmy się przede wszystkim na jubileuszu, jednak nie mogło się obejść bez tej otoczki naukowej, bowiem gościmy tutaj najzacniejszych gości ze świata nauki i nie tylko. Tematy poruszane podczas konferencji będą oscylować wokół ustroju, w tym Konstytucji RP, bo profesor Grzybowski jest genialnym konstytucjonalistą. Podczas uroczystości nie skupiamy się na merytoryce, ale na tym, by właśnie uczcić jubileusz pana profesora.

Konferencja naukowa, połączona z jubileuszem pracy naukowej prof. Grzybowskiego rozpoczęła się o godz. 10 uroczystym powitaniem przybyłych gości przez rektor UJD. Następnie wystąpił Przewodniczący Rady UJD, sędzia NSA – dr Krzysztof Winiarski.

– Cieszę się, że udało się powiązać dzisiejsze spotkanie konstytucjonalistów z jubileuszem pracy naukowej prof. Grzybowskiego. Przy okazji chciałbym zaznaczyć, że obecność naukowców w sądownictwie od lat nader się sprawdza. Od jakości stanowionego prawa zależy w końcu prawo jednostki. – mówił dr Winiarski.

Podczas wydarzenia w pierwszej części odbyły się wykłady prelegentów, w tym prof. UAM dr hab. Hanny Suchockiej, byłej prezes Rady Ministrów. Druga część natomiast była bezpośrednio związana z jubileuszem prof. Grzybowskiego. Wówczas m.in. odczytano listy gratulacyjne dla jubilata, w tym od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wygłoszone również laudacje, jedna z nich płynęła od Rzecznika Praw Obywatelskich, prof. Marcina Wiącka.

Jakimi zagadnieniami zajmuje się prof. Grzybowski oraz jak zaczęła się jego kariera związana ze światem nauki?

-Studiowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pobierałem stypendium naukowe – tutaj wszystko się zaczęło. Po pewnym czasie zdałem egzamin sędziowski i zrobiłem aplikację sądową, jednak nigdy nie zdecydowałem się na pracę w sądownictwie. W stronę wymiaru sprawiedliwości nigdy mnie nie ,,ciągnęło”. Następnie zrobiłem habilitację i od tamtej pory obszar moich zainteresowań kręci się wokół prawa konstytucyjnego porównawczego, a najbardziej prawa i praktyki ustrojowej skandynawskiej. W tym obszarze pozostaję do dziś. Drugi obszar, którym również się zajmuję, to północna Ameryka – Stany Zjednoczone i Kanada. – opowiada jubilat.

W 2001 prof. Grzybowski został wiceprzewodniczącym, a w 2005 przewodniczącym zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego. Od 1990 zasiada w Komitecie Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. W latach 90. był członkiem Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Tworzenia Prawa w ramach Rady Legislacyjnej działającej przy prezesie Rady Ministrów, a także członkiem zespołu stałych ekspertów Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie prof. Marian Grzybowski wykłada od 2017 roku na Wydziale Prawa i Ekonomii.

– Zawsze żartuję, że jestem jak strażnik więzienny, który pracuje 8 razy dłużej, niż przewidują normy. Strażnicy więzienni bowiem po 15 latach mają prawo przejść w stan nieczynny, a ja ciągle jeszcze dokuczam studentom – od kilku lat tym w Częstochowie. – powiedział jubilat.

Konferencja naukowa ,,Władza wykonawcza w demokratycznym państwie prawnym” odbyła się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego i Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.

Jakiś czas temu, na częstochowskim UJD odbyła się obrona pierwszych studentów prawa. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, kliknij tutaj.

Linda Nocoń