Inwestycja w naukę w Kamienicy Polskiej i Koniecpolu

0
505

Starosta Częstochowski Krzysztof Smela i Członek Zarządu Adam Morzyk podpisali umowę na projekt pn. „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości”. Z inwestycji będą korzystać uczniowie z Kamienicy Polskiej i Koniecpola.

1 stycznia została podpisana umowa, której wartość wyniesie blisko pół miliona złotych. Dzięki nowej inicjatywie władz powiatu częstochowskiego w Kamienicy Polskiej i Koniecpolu rozpoczną się dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych. Dodatkowo sale lekcyjne zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt. Ma to ograniczyć przedwczesne kończenie nauki szkolnej i zapewnić wysokiej jakości kształcenie, co zaś umożliwi równy dostęp do dobrej jakości edukacji w Liceach Ogólnokształcących.

Za otrzymane dofinansowanie ze środków Unijnych zostanie stworzona idealna przestrzeń do nauki w postaci bardzo dobrze doposażonych pracowni  biologicznej, chemicznej i geograficznej, jak również umożliwi dostęp do zajęć dodatkowych: uzupełniających oraz tych, dzięki którym uczniowie rozwiną kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.  

W kompetencjach kluczowych należy wymienić:

  • umiejętności matematyczno-przyrodnicze;
  • umiejętności posługiwania się językami obcymi;
  • kreatywność;
  • innowacyjność;
  • przedsiębiorczość;
  • i wiele innych. 

Z podjętych działań ukierunkowanych na kreatywność i wyrównanie poziomu nauczania skorzysta 80 uczniów i 7 nauczycieli.

„Ufamy, że dzięki realizacji tego projektu nastąpi wzrost jakości kształcenia w prowadzonych przez powiat Liceach Ogólnokształcących, uczennice i uczniowie będą mieli idealne warunki do nauki oraz rozwoju własnej osoby. Liczymy także, że oferowane wsparcie wpłynie na zwiększenie zainteresowania i  wyborem kształcenia się w LO w Kamienicy Polskiej lub LO w Koniecpolu przez absolwentów szkół podstawowych” – komentuje Adam Morzyk.

Projekt „Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” będzie realizowany od 01.01.2021 r. do 31.10.2022 r. Wartość projektu wyniesie 469 585,00 zł. Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.