fbpx

Inauguracja Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego w auli Politechniki Częstochowskiej

Blisko 600 młodych ludzi z całego regionu, wzięło udział w inauguracji kolejnej edycji Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego(CZUM). Program realizowany jest przez Politechnikę Częstochowską.

To dopiero początek wykładów i zajęć w ramach CZUM. Od połowy marca, przez kolejne dwa miesiące, będzie się naprawdę dużo działo. Podczas prezentacji, która kilka dni temu odbyła się w auli Wydziału Zarządzania, prawie 600 uczniów szkół średnich zapoznało się w programem tegorocznej edycji Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego.

Być może część młodzieży zdecyduje się studiować na Politechnice Częstochowskiej. Wszak, żeby się na coś zdecydować, najpierw trzeba zebrać zebrać ważne informacje, a najlepiej spróbować i doświadczyć. Taką szansę dają wykłady i ćwiczenia w CZUM.

Uczestnicy programu zostali powitani przez rektora Politechniki Częstochowskiej prof. Norberta Sczygiola oraz zastępcę prezydenta miasta Piotra Grzybowskiego

Uroczystości inauguracyjne miały też swój dodatkowy punkt programu jakim było podpisanie umowy z dwoma częstochowskimi liceami – II LO im. Romualda Traugutta oraz VII LO im. Mikołaja Kopernika, reprezentowanymi przez dyrektorów obu placówek.

Następnie odbyła się prezentacja dotycząca działań uczelni, która kształci obecnie blisko 5 tysięcy przyszłych inżynierów. Na 6 wydziałach i ponad 30 kierunkach , zajęcia odbywają się w ponad 300 salach dydaktycznych i laboratoriach. O jakość kształcenia dba 600-osobowa, wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna. Politechnika Częstochowska korzysta z platformy e-learningowej, oferuje również studia w języku angielskim, uczestniczy w programach wymiany międzynarodowej. Kolejne ekipy młodych konstruktorów, udoskonalają znany już na całym świecie łazik marsjański, który już wielokrotnie nagradzany był poza granicami kraju.

Podczas pierwszego spotkania w ramach CZUM, uczestnicy mieli okazję wysłuchać dwóch ważnych i dotykających bieżących problemów wykładów. Pierwszy dotyczył mikroplastiku w środowisku( omówiono jego pochodzenie i wpływ na organizmy żywe), a następny odnosił się do technicznego zastosowania…insektów. Wygłosili je kolejno: dr hab. inż. Ewa Wiśniowska z Wydziału Infrastruktury i Środowiska oraz dr inż. Tomasz Geisler z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

Uczniowie reprezentujący 17 szkół średnich z Częstochowy i regionu odebrali od Politechniki koszulki i indeksy. Wpisy do indeksu zbierane będą „na poważnie”, noo…może nie do końca, bo póki co bez egzaminów, ale trzeba być obecnym i uważnym na zajęciach. Najpilniejsi uczniowie-studenci mają szansę na nagrody ufundowane przez uczelnię.


Z jakich zajęć będą mogli skorzystać? No cóż, jest tego całkiem sporo i wszystko bardzo „na czasie”. Odbędą się m.in. wykłady o inteligentnych materiałach, subiektywnych i obiektywnych wymiarach rzeczywistości wirtualnej, technologii BIM w budownictwie, a nawet wszelkich aspektach bycia internetowym influencerem.

Laboratoria Politechniki powitają młodych ludzi na zajęciach dotyczących: termowizji, modelowania obiektów architektonicznych, czy pomiarów w podczerwieni. Swoje tajemnice odsłoni robotyka, a poza tym można będzie nauczyć się jakie pomiary stosowane są w ciepłownictwie, wentylacji i klimatyzacji. Odbędą się ćwiczenia związane z badaniem DNA, wielozadaniowych łazików terenowych, bioniki, druku 3D czy projektowania zieleni w mieście.

Kolejne spotkanie tuż po Świętach -13 kwietnia. Dodatkowo zaplanowano dwie akcje promocyjne zachęcające do studiów na Politechnice Częstochowskiej- Dzień Otwarty i „Dziewczyny na politechniki”.

Czasami to, czego szukamy, jest bardzo blisko. Może warto dowiedzieć się, co ma do zaoferowania uczelnia w naszym mieście?

*na podstawie materiałów Politechniki Częstochowskiej