Gmina Gidle otrzymała dofinansowanie na kolejną drogę

0
88
fot. UG w Gidlach

24 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa nr 88/RR/2022 pomiędzy Gminą Gidle a Województwem Łódzkim na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Ciężkowice – kościół”.

Umowę podpisali Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego  Andrzej Górczyński oraz Wójt Gminy Gidle Lech Bugaj przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Haliny Paruzel – Tkacz.

Kwota przyznanych środków wynosi 77 840,00 zł. Środki te pochodzą z budżetu Województwa Łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2022 roku.

Obecnie są na etapie przygotowywania przetargu na wykonanie inwestycji.

Gmina Gidle otrzymała dofinansowanie na kolejną drogę 1
mat. UG w Gidlach

K KIK