Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sokolnikach z Eko-pracownią i doposażoną stołówką

0
93

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sokolnikach powstała Eko-pracownia oraz została wyposażona stołówka dzięki dofinansowaniu uzyskanemu przez Gminę Niegowa.

Fundusze na realizację projektu pn. „Zielona Pracownia w SP w ZSP w Sokolnikach – Eko-odkrywcy” w wysokości 30.000,00 zł, zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Całkowity koszt zadania wyniósł 37.500,00 zł, z czego 7.500,00 zł było wkładem własnym pochodzącym z wygranej nagrody uzyskanej przez ZSP Sokolniki w ramach konkursu „Zielona pracownia 2020”.

Fot: Gmina Niegowa

Dzięki projektowi w SP powstała nowoczesna pracownia przedmiotowa, w której uczniowie mogą uczyć się w ciekawy, nowoczesny i odkrywczy sposób. Zajęcia z chemii, fizyki oraz biologii będą teraz o wiele ciekawsze.

Za fundusze pracownia przedmiotowa została przebudowana. Prace remontowe polegały na:

 • wyburzeniu ściany i postawieniu nowej;
 • uzupełnieniu tynków;
 • gipsowaniu;
 • malowaniu;
 • ułożeniu płytek;
 • wykonaniu sufitu panelowego.

Po remoncie został zakupiony sprzęt dydaktyczny w tym multimedialny oraz wyposażenie sali.

Fot: Gmina Niegowa

Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie mają teraz możliwość rozwijania zainteresowań przyrodniczych poprzez prace eksperymentalne oraz podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Natomiast dzięki kolejnemu dofinansowaniu na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sokolnikach z budżetu państwa na zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” stołówka została doposażona w wysokości 100.000,00 zł, z czego 20.000,00 zł to wkład własny gminy.

Fot: Gmina Niegowa

W ramach programu zakupiono nowoczesne wyposażenie kuchni takie jak:

 • piec konwekcyjno-parowy;
 • kuchnie;
 • nierdzewne stoły i szafki;
 • wyposażenie służące przygotowywaniu i spożywaniu posiłków;
 • wyposażenie pomieszczeń do spożywania posiłków (krzesła i stoły).

Wcześniej zostały wykonane niezbędne prace remontowe stołówki polegające na modernizacji instalacji elektrycznej, położeniu płytek zarówno w kuchni, jak i w pomieszczeniu do spożywania posiłków, malowaniu, wykonaniu sufitu panelowego.

Dzięki zaistniałym zmianom szkoła stała się bardziej nowoczesna oraz w znaczny sposób podniósł się standard kuchni.

Fot: Gmina Niegowa

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here