W Kłobucku otwarto Dzienny Dom Opieki Medycznej

0
718

2 lutego 2021 roku odbyło się uroczyste otwarcie Dziennego Domu Opieki Medycznej mieszczącego się w Zakładzie Fizjoterapii w Kłobucku.

W Kłobucku otwarto Dzienny Dom Opieki Medycznej 1
Fot. Powiat Kłobucki

Projekt mający na celu modernizację i rozbudowę Zakładu Fizjoterapii w Kłobucku został współ­fi­nan­sowany z Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Kłobucku zapewnia pacjentom właściwą opiekę oraz rehabilitację i rewalidację. Pacjenci mają do dyspozycji pomieszczenia, w którym znajduje się m.in. urządzenie do suchego masażu wodnego, urządzenie do magnetoterapii, urządzenie do terapii falą uderzeniową, zestaw do krioterapii miejscowej oraz zestaw do ćwiczeń w obciążeniu. Całkowity koszt wyposażenia pomieszczeń Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kłobucku to 273 846,16 .

Projekt powstał z myślą o seniorach powyżej 65 roku życia, którzy potrzebują wsparcia czy też dodatkowej opieki medycznej, np. w powrocie do zdrowia po przebytej chorobie czy hospitalizacji. Opieka w DDOM skierowana jest do 60 osób (40 kobiet, 20 mężczyzn), które są niesamodzielne, a ich opieka zdrowotna wykracza ponad opiekę podstawową oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną. Jednocześnie pacjenci nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Projekt zapewni:

  • edukację zdrowotną;
  • usprawnianie ruchowe;
  • niezbędne badania diagnostyczne,
  • specjalistyczne konsultacje lekarskie;
  • wyżywienie;
  • bezpłatny transport osób niesamodzielnych z miejsca zamieszkania do domu opieki medycznej i powrót do miejsca zamieszkania.
W Kłobucku otwarto Dzienny Dom Opieki Medycznej 2
Fot. Powiat Kłobucki

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 284 791,74 zł, z czego dofinansowanie to kwota 1 194 856,00 zł.

W otwarciu Dziennego Domu Opieki Medycznej wziął udział Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Pilśniak, Wicestarosta Zdzisława Kall,  Członkowie Zarządu Powiatu  Maciej Biernacki, Józef Borecki, Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia Rady Powiatu Kłobuckiego Marek Sawicki, Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku Joanna Maruszczyk,  Zastępca Dyrektora ds. Medycznych lek. med. Katarzyna Gieracz-Majchrowska, Koordynator Projektu Urszula Pabiś, Kierownik Zakładu Fizjoterapii w Kłobucku Patryk Tronina wraz z personelem medycznym.

Na stronie zozklobuck.com dostępne są dokumenty do pobrania w celu zapisu do DDOM.