Dzień Tolerancji w Szkole Podstawowej w Poraju

0
344
fot. UG Poraj

16 listopada na całym świecie obchodzony był Międzynarodowy Dzień Tolerancji.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Jest to święto szacunku, akceptacji a także uznania bogactwa różnorodności kultur na całym świecie. Obchodzone zostało również było w Szkole Podstawowej im. kpt. Leonida Teligi w Poraju. Zajęcia zostały przygotowane przez Anetę Hyrę-Górecką, Żanetę Wojciechowską oraz Dagmarę Superson-Kosztyłę.

Działania na rzecz tolerancji w ramach obchodów były skierowane do placówek oświatowych oraz szerszego kręgu społeczeństwa. Najważniejszym celem tego dnia jest uświadamianie społeczeństwa o niebezpieczeństwie jakie niesie za sobą nietolerancyjne zachowanie na wielu płaszczyznach. Tolerancja jest postawą społeczną i osobistą, która odznacza się poszanowaniem poglądów, zachowań oraz cech innych ludzi, jak również ich samych. Właśnie tego dnia należy zastanowić się nad własną postawą w odniesieniu do ludzi, z którymi żyjemy.

Dzień Tolerancji w Szkole Podstawowej w Poraju 1
fot. UG Poraj

Właśnie 16 listopada w Międzynarodowy Dzień Tolerancji zostało to święto zorganizowane w Szkole Podstawowej w Poraju. Dla klas I-III zorganizowane zostały zajęcia, które dotyczyły tolerancji i praw dziecka (Konwencja Praw Dziecka również dotyczy kwestii tolerancji), obejmujące prezentację multimedialną, film edukacyjny, pogadankę oraz elementy plastyczne. Beata Cichoń, dyrektor SP w Poraju powiedziała: „Zajęcia przygotowane zostały przez panie: Anetę Hyrę-Górecką, Żanetę Wojciechowską oraz Dagmarę Superson-Kosztyłę i stanowiły doskonały wstęp do zajęć tematycznych w klasach”.

Natomiast Dagmara Superson-Kosztyła, która była współorganizatorką akcji w szkole dodała podkreślając:  „Każde z dzieci tego dnia otrzymało plakietkę z kolorową dłonią – symbolem tego specjalnego dnia. „Każde dziecko potrzebuje tolerancji – nikt nie chce być odrzucany przez kolegów, koleżanki przez to, że ma gorszy status materialny, inny kolor skóry czy wyznanie. Najważniejsza w walce z nietolerancją jest edukacja, dzięki której młodzi ludzie mogą nauczyć się pokojowo funkcjonować w środowisku społecznym, wśród rówieśników tak, aby potrafili szanować granice innych, stawiać swoje granice a jednocześnie doceniać różnorodność i rozumieć, że „inny, nie znaczy gorszy”.

Relacja wideo z obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji część pierwsza TUTAJ, oraz część druga TUTAJ.

K KIK