Droższe odpady

0
295

W rok 2020 radomszczanie, podobnie jak mieszkańcy innych miast, weszli z droższymi płatami za wywóz odpadów komunalnych.


Jak informuje samorząd Radomska, nowa stawki opłat, to 16,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. Zgodnie z przepisami miejskimi, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwolnieni są właścicieli nieruchomości, w części, na której zamieszkują osoby, które są objęte i posiadają Kartę Dużej Rodziny tj. w części dotyczacej rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 1,00 zł od osoby. Ta zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji.
Władze miejskie Radomska zapewniają, że właścicieli nieruchomości zostaną wkrótce dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych podanych w dotychczasowej deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Mieszkańcy, którzy nie zmienili deklaracji na selektywna zbiórkę odpadów powinni niezwłocznie zgłosić się do Urzędu Miasta i zmienić deklarację.
Samorząd przypomina, że wpłaty za odpady komunalne należy dokonywać do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.
(Źródło: UM Radomsko)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here