Powiat Myszkowski podsumowuje wykonane drogowe inwestycje

0
496

Powiat Myszkowski podsumowuje zrealizowane w 2020 roku drogowe zadania inwestycyjne, które znacznie wpłyną na poprawę jakości dróg powiatowych.

Powiat Myszkowski podsumowuje wykonane drogowe inwestycje 1
Fot: Powiat Myszkowski

Mimo że miniony rok był dość utrudniony z powodu pandemii, w powiecie myszkowskim przeprowadzono inwestycje drogowe, mające na celu poprawę jakości podróżowania wszystkich mieszkańców, jak i przejezdnych. W tym roku dodatkowo niektóre zadania były przedsięwzięciami o znacznym rozmachu.   

 – „Dzięki tym działaniom poprawie ulegnie jakość infrastruktury drogowej. W roku 2020 zrealizowaliśmy szereg ważnych inwestycji na drogach powiatowych, pozyskaliśmy na te cele znaczne środki finansowe, więc zakres naszych działań mógł się znacząco zwiększyć, a mieszkańcy naszego powiatu mogą jeździć po drogach o wysokiej jakości” – mówi Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk.

Powiat Myszkowski podsumowuje wykonane drogowe inwestycje 2
Fot: Powiat Myszkowski

W 2020 roku przeprowadzono następujące inwestycje drogowe:

  1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1715 S w m. Myszków (Nierada) w km 0+043,57 do km 0+537 łącznie z robotami na przepuście i przebudowa mostu.

Wartość zadania: 3 014 169,48 zł 

Środki na realizację zadania:

– własne koszty: 949 361,26 zł;

– Fundusz Dróg Samorządowych: 1 808 501,68 zł;

– Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 256 306,54 zł;

– Prace budowlane odebrano w dniu 14.10.2020 roku.

2. Przebudowa DP 2311 S na odcinku 2430 m od ronda (istniejącego) w m. Mzyki do DW789.

Wartość zadania: 2 550 639,65 zł 

Środki na realizację zadania: 

– własne koszty: 359 244,75 zł;

– Fundusz Dróg Samorządowych: 1 530 383,79 zł;

– Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 588 256,11 zł; 

– Gmina Koziegłowy: 72 755,00 zł;

– Prace budowlane odebrano w dniu 10.11.2020 roku.

3. Przebudowa drogi powiatowej DP Nr 3804 S na odcinku Myszków ul. Pińczycka do m. Stara Huta ul. Myszkowska – dł. 2271,0 m.

Wartość zadania: 1 194 874,90 zł 

Środki na realizację zadania:

– własne koszty: brak;

– Fundusz Dróg Samorządowych: 896 156,17 zł;

– Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 298 718,73 zł;

– Prace budowlane odebrano w dniu 12.11.2020 roku.

4. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 2312 S w m. Cynków w ramach przebudowy drogi.

Wartość zadania: 1 252 307,29 zł

Środki na realizację zadania:

– własne koszty: 388 429,94 zł;

– Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 250 013,66 zł;

 – Gmina Koziegłowy: 613 863,69 zł;

– Prace budowlane odebrano w dniu 26.11.2020 roku.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1012 S na odcinku około 1000,0 m od m. Gęzyn gmina Poraj w kierunku m. Koziegłowy, na odcinku o długości 950,0 m od ul. Jasnej w Poraju oraz przebudowa mostu nad rzeką Warta w ciągu DP 1012 S wm. Poraj ul. Jastrzębska.

Wartość zadania: 3 232 349,64 zł 

Środki na realizację zadania:

– własne koszty: 539 440,32zł;

– Fundusz Dróg Samorządowych: 1 905 684,80 zł;

– Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 787 224,52 zł;

– Prace budowlane odebrano w dniu 30.11.2020 roku.

Obecnie Powiat Myszkowski przygotowuje już kolejne dokumentacje projektowe na przebudowę następnych odcinków dróg.

Powiat Myszkowski podsumowuje wykonane drogowe inwestycje 3
Fot: Powiat Myszkowski