fbpx

Częstochowa złożyła 5 kolejnych projektów w związku z Polskim Ładem

Projekty dotyczą połączenia ul. 1 Maja z ul. Krakowską oraz budowy ul. Obrońców Westerplatte w kierunku szpitala na Parkitce. Kolejne to modernizacja części Promenady Niemena i stadionu Skry oraz rewitalizacja placu Pamięci Narodowej.

W obecnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych do samorządów, mają trafić ponad 22 miliardy złotych na oferowane przez nie przedsięwzięcia. Samorządy mogą składać po trzy wnioski.


Zdaniem prezydenta Częstochowy, wciąż nie wiadomo, kiedy kiedy będzie możliwie skorzystanie nowych środków unijnych, dlatego też miasto liczy na dofinansowanie z programu, rekompensującego po części utratę dochodu samorządu, spowodowanego Polskim Ładem.


Pierwszym z drogowych zadań, których dotyczą projekty, jest budowa przedłużenia ul. 1 Maja do ul. Krakowskiej. Głównym celem jest tu odciążenie ścisłego centrum miasta oraz wygodniejsze skomunikowanie dzielnic, między którymi odbywa się intensywny ruch. Częstochowa wnioskuje na to zadanie o niemal 59 mln 600 tys. zł, deklarując wkład własny w wysokości ponad 3 mln 100 tys. zł, przy całkowitej wartości zadania szacowanej na
62 mln 730 tys. zł.

Kolejny drogowy projekt dotyczy budowy ul. Obrońców Westerplatte od skrzyżowania z ul. Szajnowicza-Iwanowa do ul. Wrocławskiej. Chodzi tu o nowe połączenie międzydzielnicowe i poprawę ogólnych warunków komunikacyjnych w tym rejonie miasta, zmniejszenie ruchu na sąsiednich ulicach, a także zapewnienie alternatywnego dojazdu do szpitala na Parkitce, co będzie bardzo przydatne w sytuacjach kryzysowych.

Szybko rozbudowujące się osiedla za szpitalem sprawiają, że obecna siatka ulic nie jest w stanie wytrzymać natężenia ruchu, stąd korki na Okulickiego i Nowobialskiej, która stanowi dziś jedyny praktycznie dojazd w te okolice.

Częstochowa złożyła 5 kolejnych projektów w związku z Polskim Ładem 2
źródło: czestochowa.pl

Planowany zakres robót obejmie m.in. przebudowę aż czterech skrzyżowań oraz stworzenie podziemnego przejścia pieszo-rowerowego. Przewidywana wartość zadania to 35 mln zł. Częstochowa wnioskuje o 30 mln, bowiem resztę chce pokryć z własnych środków.

Częstochowa stara się również o wsparcie na odnowienie ok. 400-metrowego odcinka Promenady Niemena, przy zachowaniu głównych funkcji traktu wypoczynkowo-rekreacyjnego. Na Promenadzie powstałyby elementy wychodzące naprzeciw potrzebom sygnalizowanym podczas konsultacji społecznych, a także te, na które projektantów naprowadziły analizy w terenie. Wówczas zyskają bardziej nowoczesny wygląd.

W efekcie powstałaby m.in. nowa strefa wejściowa, ,,dog park”, ruch pieszy oddzieliłby się bezpiecznie od coraz intensywniejszego ruchu rowerowego, zyskałaby znacznie roślinność – dzięki uzupełnieniom bądź przemodelowaniu układu części zieleni. Miasto wnioskuje na to zadanie o 5 mln zł. Całkowity koszt ma wynieść 5 mln 570 tys. zł. Różnica zostałaby pokryta ze środków własnych.

Ze środków PGR Polskiego Ładu, czyli osobnej puli przeznaczonej dla jednostek samorządowych, w których działały zlikwidowane w wyniku transformacji systemowej przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, Częstochowa chciałaby odnowić i zazielenić plac Pamięci Narodowej. Zmniejszyć o ok. 20% ilość granitu na rzecz roślinności. Planuje się zasadzenie krzewów, bylin oraz żywopłotów. Wówczas plac zyska na wyglądzie oraz zwiększy się jego zacienienie, co sprawi, że spędzanie czasu w tym miejscu będzie o wiele przyjemniejsze. Częstochowa stara się uzyskać na ten cel 980 tys. zł i deklaruje wkład własny w wys. 20 tys.

Częstochowa złożyła 5 kolejnych projektów w związku z Polskim Ładem 3
źródło: czestochowa.pl

Ostatni wniosek, także z puli PGR, dotyczy modernizacji infrastruktury sportowej stadionu „Skry” przy ul. Loretańskiej. Jeśli fundusze Polskiego Ładu zostaną na ten cel przyznane, stadion zyska nową nawierzchnię boiska z podgrzewaniem płyty, trybunę, nowoczesne oświetlenie oraz niezbędne przesunięcie boiska. Teren wokół obiektu będzie przeorganizowany, z wydzieleniem parkingów. Szacunkowa wartość takiej inwestycji to 5 mln 102 tys. zł. Miasto aplikuje o 5 mln zł, pozostałą kwotę chcąc pokryć wkładem własnym.

Z powyższych wniosków, jeden jest składany przez miasto ponownie. Chodzi o wniosek, dotyczący połączenia ulic 1 Maja i Krakowskiej. Został on odrzucony w poprzednim rozdaniu Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład jesienią 2021 roku. Do dofinansowania ,,załapały się” wówczas dwa mniejsze projekty – połączenie drogowe ulic Korfantego i Bugajskiej oraz budowa Miejskiego Przedszkola nr 29, z rozbiórką istniejącego budynku i zagospodarowaniem terenu.

LNŚ