fbpx

„Częstochowa dla Medyków”. Nabór wniosków został przedłużony

Z programu stypendialnego „Częstochowa dla Medyków” skorzystać mogą studentki i studenci VI roku kierunków medycznych oraz III i V roku kierunków pielęgniarskich.

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk przedłużył czas realizacji miejskiego programu „Częstochowa dla Medyków” do końca czerwca 2025 r. Nabór wniosków trwa do końca września tego roku.

Magistrat podkreśla, że gmina nie ma wpływu na politykę centralną względem środowiska medycznego mimo to chce zapewnić mieszkańcom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej na jak najwyższym poziomie. Dlatego program co roku ma zachęcać przyszłych lekarzy i pielęgniarki, aby związali się z Częstochową na jak najdłużej i podjęli pracę w Miejskim Szpitalu Zespolonym, borykającym się z brakami kadry medycznej.

– Proponowany program jest szansą nie tylko na poprawę sytuacji kadrowej w szpitalu, ale i na wzmocnienie opieki samych pacjentów – komentuje prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Jeśli chodzi o lecznictwo i usługi medyczne świadczone na wyższym poziomie, to planujemy kolejne innowacyjne rozwiązanie. Dążymy do powołania w Częstochowie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Taki krok pozwoli rozwinąć działalność leczniczą w mieście, a także zapewnić lepszą opiekę naszym mieszkankom i mieszkańcom. Będą mogli oni liczyć na krótsze kolejki do lekarzy specjalistów oraz szerszą możliwość diagnostyki, dzięki inwestycjom w infrastrukturę i sprzęt medyczny. 

O stypendium mogą ubiegać się studentki i studenci VI roku kierunku lekarskiego, którzy po zakończeniu kształcenia (nie później niż w ciągu 18 miesięcy) zobowiążą się podjąć zatrudnienie (przynajmniej przez 3 lata) w publicznym podmiocie leczniczym, dla którego Miasto Częstochowa jest organem założycielskim.

Dodajmy, że p raz kolejny o stypendium mogą starać się także studentki i studenci ostatniego roku kierunku pielęgniarskiego I i II  stopnia – jednak dotyczy to tylko uczelni z terenu Częstochowy. O stypendium mogą ubiegać się osoby, które po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu w ciągu maksimum 3 miesięcy zdecydują się na pracę w częstochowskim szpitalu miejskim przez okres co najmniej 3 lat.

Stypendium dla studentów i studentek pielęgniarstwa wynosi 1 tys. zł miesięcznie, a dla studentów i studentek kierunku lekarskiego 2 tys. zł. Jest przyznawane na okres 9 miesięcy. Mogą na nie liczyć ci, którzy zaliczyli w terminie przedostatni rok studiów, mają wpis na kolejny rok akademicki i uzyskali stosowną średnią ocen – w przypadku kierunku lekarskiego to 3,5, a pielęgniarskiego 4,0.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów można złożyć osobiście lub przesłać pocztą do 30 września 2024 roku na adres Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, z dopiskiem „Częstochowa dla Medyków”.

Dokumenty można pobrać na stronie www.czestochowa.pl.

mat. UM Częstochowy