fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaKultura i rozrywkaCiekawe pomysły dla seniorów mile widziane

Ciekawe pomysły dla seniorów mile widziane

Po raz kolejny ogłoszono ogólnopolski konkurs dotyczący dofinansowania projektów adresowanych do seniorów. „Adamed dla Seniora”, to konkurs dla organizacji działających na rzecz aktywizacji seniorów – organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych czy uniwersytetów trzeciego wieku. W ramach konkursu mogą zgłosić swoje projekty dotyczące promocji aktywnego spędzania czasu przez osoby w wieku 60+, przestrzegania zasad zdrowego stylu życia oraz działań z obszaru szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej. Do wygrania są nagrody pieniężne na realizację zgłoszonego projektu w wysokości 10, 5 i 3 tys. złotych.
Wybierając zwycięskie programy, konkursowe jury weźmie pod uwagę takie kryteria jak: intensywność dotychczas prowadzonych działań, ich jakość i przejrzystość, uwzględnienie potrzeb osób starszych oraz atrakcyjność i kreatywność zgłaszanego projektu.

Ciekawe pomysły dla seniorów mile widziane 1


Co więcej, Jury przyzna również Nagrodę Specjalną w wysokości 2 000 zł dla Uczestnika Konkursu, którego projekt w szczególności wzmacnia działania prozdrowotne, profilaktykę zdrowia i aktywność fizyczną wśród seniorów.
Jedna organizacja może złożyć maksymalnie 3 wnioski. Organizatorzy konkursu nie wymagają wkładu własnego.

Termin składania wniosków: 15 września 2019 roku.
Każde nadesłane zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwę organizacji, prezentację dotychczasowych działań na rzecz seniorów oraz opis aktywności, na którą przeznaczyłyby nagrodę wraz z szacowaną liczbą uczestników przedsięwzięcia.
Zgłoszenia można przesyłać listowie, na adres:
Walk PR, ul. Dzielna 60,
01-029 Warszawa
z dopiskiem „KONKURS Adamed dla Seniora” lub drogą elektroniczną: [email protected]

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -