Ciekawe pomysły dla seniorów mile widziane

0
381

Po raz kolejny ogłoszono ogólnopolski konkurs dotyczący dofinansowania projektów adresowanych do seniorów. „Adamed dla Seniora”, to konkurs dla organizacji działających na rzecz aktywizacji seniorów – organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych czy uniwersytetów trzeciego wieku. W ramach konkursu mogą zgłosić swoje projekty dotyczące promocji aktywnego spędzania czasu przez osoby w wieku 60+, przestrzegania zasad zdrowego stylu życia oraz działań z obszaru szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej. Do wygrania są nagrody pieniężne na realizację zgłoszonego projektu w wysokości 10, 5 i 3 tys. złotych.
Wybierając zwycięskie programy, konkursowe jury weźmie pod uwagę takie kryteria jak: intensywność dotychczas prowadzonych działań, ich jakość i przejrzystość, uwzględnienie potrzeb osób starszych oraz atrakcyjność i kreatywność zgłaszanego projektu.

Ciekawe pomysły dla seniorów mile widziane 1


Co więcej, Jury przyzna również Nagrodę Specjalną w wysokości 2 000 zł dla Uczestnika Konkursu, którego projekt w szczególności wzmacnia działania prozdrowotne, profilaktykę zdrowia i aktywność fizyczną wśród seniorów.
Jedna organizacja może złożyć maksymalnie 3 wnioski. Organizatorzy konkursu nie wymagają wkładu własnego.

Termin składania wniosków: 15 września 2019 roku.
Każde nadesłane zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: nazwę organizacji, prezentację dotychczasowych działań na rzecz seniorów oraz opis aktywności, na którą przeznaczyłyby nagrodę wraz z szacowaną liczbą uczestników przedsięwzięcia.
Zgłoszenia można przesyłać listowie, na adres:
Walk PR, ul. Dzielna 60,
01-029 Warszawa
z dopiskiem „KONKURS Adamed dla Seniora” lub drogą elektroniczną: [email protected]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here