Centrum dla wszystkich

0
265

W Kłobucku przy ul. Harcerskiej 4a otwarto Centrum Integracji i Aktywności Społecznej. Miejsce to ma służyć szeroko pojętej integracji społecznej i zawodowej mieszkańców gminy Kłobuck. Swoje siedziby będą tam miały najróżniejsze związki i organizacje.

Centrum dla wszystkich 1

Klucze od przedstawicieli władz miejskich odebrali przedstawiciele organizacji, które będą miały tam swoje siedziby w nowym Centrum, a są to: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłobucku, Liga Obrony Kraju Zarząd Powiatowo-Miejski w Kłobucku, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kłobucku, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Kłobucku, Polski Związek Niewidomych w Kłobucku, Stowarzyszenie „Mila i Przyjaciele”, Stowarzyszenie Górników w Kłobucku, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kłobucku, Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet „Kobiety Aktywne” w Kłobucku, Stowarzyszenie Akademia III Wieku w Kłobucku oraz Koło Pszczelarzy w Kłobucku. Z nowo otwartych pomieszczeń korzystać również będą: Kłobuckie Stowarzyszenie 42-100 Zajawka, Towarzystwo Przyjaciół Kłobucka oraz Kłobuckie Stowarzyszenie Sportowe NGB, które będą miały swoje siedziby w Centrum Usług Społecznych w Kłobucku.

Centrum dla wszystkich 2

Jak informuje kłobucki magistrat, inwestycja przy ul. Harcerskiej zrealizowana została w ramach zadania
pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej”. Stanowi część projektu: Rewitalizacja zdegradowanego obszaru miasta Kłobucka poprzez: przebudowę i rozbudowę budynku „Strzelnicy” na terenie OSiR w Kłobucku na potrzeby Kłobuckiego Centrum Usług Społecznych  oraz przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywności Społecznej realizowanego z dofinansowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt zadania  wynosi ponad 1,7 mln zł, w tym dofinansowanie ponad 1,5 mln zł.

(Źródło: UM Kłobuck)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here