fbpx

Bursa Miejska świętowała jubileusz 10-lecia

Jubileusz 10-lecia Bursy Miejskiej obchodzono w jej siedzibie, przy ul. Prusa. Podczas uroczystości prezydent miasta wręczył obecnej dyrektorce Renacie Dudek i poprzedniej Marii Kowaleczko–Miedzińskiej pamiątkowy grawerton.

W programie jubileuszu znalazła się prezentacja multimedialna nawiązująca do historii Bursy oraz bogaty program artystyczny przygotowany przez obecnych i byłych wychowanków placówki.

W obchodach, które odbyły się 14 października, udział wzięli, oprócz prezydenta miasta, m.in. przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miasta Dariusz Kapinos oraz radny miasta Tomasz Blukacz, którzy złożyli gratulacje wychowankom, kadrze pedagogicznej i pracownikom placówki.

Bursa Miejska powstała na bazie pięciu internatów szkół, które były zlokalizowane przy ul. Kościuszki, ul. Prusa, ul. Jasnogórskiej, ul. Legionów i ul. Nowowiejskiego. Funkcjonowanie rozpoczęła z nowym rokiem szkolnym 2012/13, zapewniając zakwaterowanie uczniom częstochowskich szkół na stałe mieszkającym poza Częstochową oraz zatrudnienie pracownikom pedagogicznym, administracji i obsługi.

Obecnie bursa funkcjonuje w dwóch placówkach – przy ul. Prusa i ul. Legionów. W okresie 10 lat w tych placówkach przeprowadzono termomodernizacje, dostosowano obiekty do bieżących wymogów ppoż., zagospodarowano i uporządkowano tereny wokół budynków poprzez m.in. urządzenie parkingu, nasadzenia roślin ozdobnych.

Wymieniono wyposażenie wszystkich pokoi wychowanków, wyremontowano i wyposażono świetlice w sprzęt rtv, multimedia, stoły do tenisa, bilardy, piłkarzyki, urządzono kąciki wypoczynkowe, bibliotekę, kawiarenkę, salę multimedialną, wyremontowano i wyposażono jadalnie, salę do gier sportowych, łazienki, portiernie, magazyny, zadbano o estetykę i czystość pomieszczeń, a także dostosowano kuchnie do wymogów sanitarnych, wymieniając całkowicie wyposażenie.

W Bursie Miejskiej mieszka 266 wychowanków, którym opiekę obecnie organizuje dyrektor Renata Dudek, a zapewnia wykwalifikowana kadra pedagogiczna poprzez zajęcia, wycieczki, pikniki integracyjne, pomoc w nauce oraz wszechstronną pomoc pedagogiczną.

LN/UM Częstochowy