Biznes na start

0
232

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w programie pn.: “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”. Program jest formą pomocy mającą na celu przeciwdziałanie bezrobociu poprzez udzielanie nisko oprocentowanych pożyczek (0,44% w skali roku) na utworzenie stanowiska pracy oraz na podjęcie działalności gospodarczej.

Program “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” stanowi rozszerzenie form wsparcia oferowanych przez urzędy pracy, a skierowanych do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i przedsiębiorców tworzących miejsca pracy. Nie jest więc konkurencyjny w stosunku do takich form aktywizacji zawodowej proponowanych przez PUP jak: refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia oraz środki na podejmowanie działalności gospodarczej.

Z pożyczki (do 100 tys. zł) na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu: “Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” mogą skorzystać:
studenci ostatniego roku studiów wyższych,
poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
zarejestrowani w urzędzie pracy bezrobotni,
poszukujący pracy będący opiekunami osoby niepełnosprawnej.
Jeśli zainteresowani pożyczką zamierzają prowadzić działalność w formie spółki cywilnej – każdy ze wspólników może indywidualnie uzyskać pożyczkę.

Wsparcie na utworzenie miejsca pracy (do 30 tys. zł) oferowane jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, w tym osobom, które skorzystały z pożyczki na założenie działalności gospodarczej. Mogą ją także uzyskać producenci rolni oraz niepubliczne przedszkola oraz szkoły.

Na utworzonym ze środków pożyczki stanowisku pracy można zatrudnić:
osobę bezrobotną, w tym skierowaną przez urząd pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,
opiekuna osoby niepełnosprawnej w niepełnym wymiarze czasu pracy (jednak nie mniejszym niż połowa pełnego wymiaru czasu),
poszukującego pracy absolwenta w pełnym wymiarze czasu pracy.
Podkreślmy, że zatrudnienie pracownika musi nastąpić na podstawie umowy o pracę.

Program pn.:”Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” zasilany jest środkami Banku Gospodarstwa Krajowego. W naszym regionie program koordynuje Fundacja Rozwoju Śląska Śląski Inkubator Przedsiębiorczości sp. z o.o. z Opola (ul. Wrocławska 133 pokój 3.02, tel. 77 423 28 82, 77 423 29 19). W Częstochowie pośrednictwem finansowym w ramach programu zajmuje się firma MB Finanse Biegańska Marta (Częstochowa, ul. Ruska 30, tel. 782 154 818).

Wszystkie informacje na temat programu, niezbędne dokumenty wymagane przy aplikowaniu o środki, dostępne są na stronie internetowej wsparciewstarcie.bgk.pl.
(PUP Częstochowa)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here