fbpx

Częstochowa: Bezpłatna szkoła rodzenia w Miejskim Szpitalu Zespolonym

Bezpłatna szkoła rodzenia odbędzie się po raz kolejny w Miejskim Szpitalu Zespolonym. Akcja organizowana będzie w ramach programu edukacji przedporodowej.

Do programu mogą przystąpić mieszkanki Częstochowy między 21. a 26. tygodniem ciąży. Akcja ma na celu wszechstronne przygotowanie kobiety ciężarnej i osoby towarzyszącej do bezpiecznego i aktywnego porodu, z wykorzystaniem naturalnych metod łagodzenia bólu porodowego oraz połogu, karmienia naturalnego i opieki nad noworodkiem.

Podczas spotkań będzie można dowiedzieć się, jak dbać o siebie oraz troszczyć się o zdrowie i bezpieczeństwo swojego dziecka. Szpital zapewni również możliwość zapoznania się z pracownikami i rozmieszczeniem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego przy ul. Mickiewicza 12.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach na pierwszym spotkaniu będą musiały wypełnić pisemne zgłoszenie uczestnictwa w zajęciach i przedstawić kartę przebiegu ciąży i ostatni wynik USG oraz dostarczyć decyzję osoby prowadzącej ciążę dotyczącą wykonywania przez kobietę ciężarną ćwiczeń gimnastycznych. Decyzja powinna być wydana nie wcześniej niż na 10 dni przed rozpoczęciem zajęć.

Zajęcia rozpoczną się w październiku i będą odbywać się raz w tygodniu. Kobiecie może towarzyszyć jedna osoba. Zapisy telefoniczne przyjmowane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 14.00, pod numerem telefonu 34 370 24 39.

LN/UM Częstochowy