Będą zmiany w płatnej strefie parkowania

0
481

Poszerzenie strefy płatnego postoju i podwyższenie opłat za parkowanie, to czeka nas w tym roku w Częstochowie. Miejski Zarząd Dróg i Transportu przygotował już propozycje zmian, które najdalej w marcu zostaną przedstawione częstochowskim radnym pod głosowanie. Jeżeli Rada Miasta wyrazi zgodę na te propozycje, wejdą one w życie w drugiej połowie roku.


MZDiT planuje między innymi podniesienia niezmienianych od 18 lat, cen za postój w płatnej strefie. Pierwsza godzina postoju kosztowałaby zamiast dwóch, trzy złote. Podwyższeniu ulec mają także opłaty za brak biletu postojowego. Obecnie wynoszą one 50 złotych. MZDiT proponuje, by wzrosły one trzykrotnie, do 150 złotych. Kto zapomniał zapłacić za postój, może zapłacić połowę kary, jeżeli uiści ją w ciągu 48 godzin od wystawienia upomnienia. Po nowelizacji, taki zmniejszony wymiar kary wyniesie 75 złotych.
– Rozważane jest również wprowadzenie najbardziej popularnej w Polsce regulacji mówiącej o bezpłatnym parkowaniu dla osób niepełnosprawnych w strefie na kopertach z jednoczesnym zwiększeniem takich miejsc wyznaczonych – informuje Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZDiT. – Aktualnie niepełnosprawni mogą parkować na terenie całej strefy za darmo. Ponadto zostałby wprowadzony kwartalny karnet dla takich osób, który umożliwiałby parkowanie za darmo w całej strefie za symboliczną opłatą, np. 20 – 30 zł za kwartał.
Proponowane przez zarządcę częstochowskich dróg zmiany dotyczą także rozwiązań w samej strefie. Rozważane jest wydzielenie dwóch stref: śródmiejskiej z wyższymi stawkami i terenem ścisłego centrum, np. III Aleja i okolice Jasnej Góry z opłatami weekendowymi, których aktualnie w mieście brak oraz pozostałej strefy właściwej z niższymi opłatami.

W pakiecie zmian pojawi się również propozycja dotycząca poszerzenia strefy płatnego parkowania o kolejne ulice. Mowa jest między innymi o ul. św. Rocha czy okolicach Jasnej Góry i Rynku Wieluńskiego. Strefa pojawiłaby się na przykład w rejonie budowane na Lisińcu budynku sądu. Jak przekonuje Miejski Zarząd Dróg i Transportu, za poszerzeniem strefy w tych właśnie rejonach postulują sami mieszkańcy.
– Analizujemy również możliwość rozgraniczenia opłat za parkowanie, aby przyjezdni płacili więcej, a mieszkańcy miasta mieli ceny preferencyjne – dodaje Maciej Hasik. – Chcielibyśmy także wprowadzić możliwość łatwiejszego dostępu do zakupu abonamentów dla mieszkańców przez Internet.
Jak przekonuje MZDiT, planowane zmiany są konieczne, aby urealnić ceny i zbliżyć je do tych, które obowiązują w komunikacji miejskiej. Zdaniem autorów projektu, zmiany proponowane w Częstochowie, zwłaszcza jeśli chodzi o ceny, są w porównaniu do tych z innych dużych miast ograniczone i nierewolucyjne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here