fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaEkologiaBadają jakość powietrza

Badają jakość powietrza

 

Ambulans pomiarowy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska bada jakość powietrza w Kłobucku.

Urząd Miejski w Kłobucku podjął współpracę z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach, dzięki której przeprowadzone będą badania jakość powietrza w mieście. Wszystko to odbędzie się za pomocą profesjonalnego ambulansu pomiarowego, w którym znajdują się wszelkie niezbędne urządzenia.
Badanie powietrza odbywać się będzie do 15 lutego do 28 lutego na terenie Przedszkola Gminnego nr 4 w Kłobucku. Właśnie tam został umieszczony ambulans do pomiaru jakości powietrza wyposażony w analizatory zanieczyszczeń powietrza. Na dachu auta zainstalowany jest maszt meteo. Wyniki z przeprowadzonych pomiarów po ich analizie i opracowaniu przez pracowników WIOŚ w Katowicach zostaną przekazane do urzędu miasta w Kłobucku.

Zanieczyszczenia powietrza są głównymi przyczynami globalnych zagrożeń środowiska, ale także są groźne dla ludzi. Najczęściej i najbardziej zanieczyszczają atmosferę: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu oraz pyły. Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość. Zanieczyszczenia powietrza są wchłaniane przez ludzi głównie w trakcie oddychania. Przyczyniają się do powstawania schorzeń układu oddechowego, a także zaburzeń reprodukcji i alergii. Zanieczyszczenia działają niekorzystnie również na świat roślinny, zaburzając ich naturalne procesy. Wtórnie skażają wody i gleby. W skali globalnej mają wpływ na zmiany klimatyczne. Zanieczyszczenia powietrza zwiększają także kwasowość wody pitnej. Zanieczyszczenia powietrza wpływają na smog, który jest zjawiskiem atmosferycznym powstającym w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Wchodzące w skład smogu związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność stanowią zagrożenie dla zdrowia człowieka. Smog powoduje wiele chorób, a w ostateczności zgonów.

(p.s-b.)

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -