ARiMR pomoże finansowo producentom i sprzedawcom chryzantem doniczkowych

0
1079

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomoże finansowo producentom i sprzedawcom chryzantem doniczkowych.

Tegoroczne zamknięcie cmentarzy na trzy dni, włącznie z dniem Wszystkich Świętych, finansowo odbiło się na dostawcach kwiatów. Dlatego każde mikroprzedsiębiorstwa, małe albo średnie przedsiębiorstwa, które w związku z zamknięciem cmentarzy w okresie 31 października – 2 listopada poniosły straty, mogą ubiegać się o finansową pomoc.

Pomoc będzie udzielana posiadaczom co najmniej 50 chryzantem doniczkowych, które są w fazie pełnej dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia.

Przedsiębiorcy ze wsparcia mogą skorzystać poprzez wypełnienie wniosku, w którym podadzą m.in. liczbę niesprzedanych chryzantem oraz miejsce ich przechowywania. Wniosek należy złożyć do 6 listopada 2020 roku do kierownika biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce przechowywania zgłoszonych chryzantem.

ARiMR na swojej stronie internetowej ogłosi informację o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego lub inne instytucje publiczne.

Wszystkie podmioty zainteresowane pomocą handlarzom powinny przygotować zgłoszenie, w którym określą, jaką chcą odebrać liczbę chryzantem. Takie zgłoszenie należy przekazać do 12 listopada 2020 roku do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru kwiatów.

Kierownik biura, posiadający informacje od handlarzy o ilości kwiatów oraz od jednostek pozarządowych o deklarowanej ilości, którą chcą przyjąć, wyznacza miejsce odbioru chryzantem. Informuje również niezwłocznie posiadacza kwiatów o zamiarze odbioru należących do niego chryzantem przez zainteresowany podmiot.

Odbiór kwiatów musi zostać potwierdzony na piśmie lub w formie elektronicznego dokumentu.

Kwiaty, które nie zostaną odebrane do 16 listopada br., zostaną oddane do utylizacji odpadów.

Bardzo ważne by właściciel chryzantem udokumentował oddanie kwiatów takiemu podmiotowi w formie pisemnej lub elektronicznej, zawierającej informację o liczbie przekazanych chryzantem. Potwierdzenie odbioru odebranych chryzantem, jak i potwierdzenie odbioru chryzantem przekazanych jako odpady musi zostać dostarczone do kierownika biura powiatowego do 30 listopada 2020 roku.

Ponadto posiadacz chryzantem prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą składa również oświadczenia i zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis. Brak takich dokumentów uniemożliwi pomoc finansową.

Wysokość stawki pomocy w przeliczeniu na jedną chryzantemę doniczkową zostanie podana w rozporządzeniu dotyczącym tej pomocy.

Pomoc będzie wypłacona do 31 grudnia 2020 r.

ARiMR pomoże finansowo producentom i sprzedawcom chryzantem doniczkowych 1
Fot: ARiMR