Zapłacisz abonament RTV za cały rok, dostaniesz zniżkę

0
370

Jak informuje Poczta Polska każdy, kto opłaci do 25 stycznia 2021 roku całoroczny abonament RTV, będzie mógł skorzystać ze zniżki w wysokości 10 proc.

Zapłacisz abonament RTV za cały rok, dostaniesz zniżkę 1
Fot: pixabay.com

Abonament RTV – jest to opłata za używanie odbiornika telewizyjnego i radiofonicznego, która została nałożona ustawą z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Każda osoba korzystająca z tych odbiorników jest zobowiązana do uiszczenia opłaty.

„Osoby, które opłacą abonament za cały rok z góry do 25 stycznia, przewidziana jest zniżka 10 proc. Można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc” – przypomina Poczta Polska w oficjalnym komunikacie.

Miesięczna opłata za posiadanie radia wynosi 7,5 zł, a telewizora lub radia i telewizora 24,5 zł. Stawki ustala Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Przewidziane są też zwolnienia z opłat RTV. Osoby, które nie muszą płacić abonamentu to:

 • seniorzy powyżej 75. roku życia, którzy posiadają zarejestrowany odbiornik;
 • osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną;
 • osoby niesłyszące i niedowidzące przy spełnieniu określonych kryteriów;
 • osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury;
 • osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych;
 • osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej;
 • osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, otrzymujące zasiłek dla opiekuna;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący ofiarami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po wskazanych kombatantach;
 • osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa.

Spółka przypomniała, że z uprawnień do zwolnienia od opłat abonamentowych mogą skorzystać również osoby posiadające status bezrobotnych. Osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat abonamentowych, powinny zgłosić się do wybranej placówki pocztowej i przedstawić stosowne dokumenty, potwierdzające uprawnienia do zwolnienia. W przypadku osób niepełnosprawnych konieczne jest orzeczenie właściwego organu. Inwalidzi wojskowi i wojenni mogą przedstawić tylko książeczkę inwalidy wojennego lub wojskowego wystawioną przez organ emerytalno-rentowny. W przypadku kombatantów, będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi jest to legitymacja osoby represjonowanej. Osoby bezrobotne muszą przedstawić zaświadczenie z Urzędu Pracy.

Ze zniżki przy płaceniu za abonament telewizyjno – radiowy można skorzystać, gdy opłata jest uiszczona z góry za:

 • dwa miesiące – 3% zniżki;
 • trzy miesiące – 4% zniżki;
 • sześć miesięcy – 5% zniżki;
 • rok kalendarzowy – 10% zniżki.
Zapłacisz abonament RTV za cały rok, dostaniesz zniżkę 2
Fot: Poczta Polska
Zapłacisz abonament RTV za cały rok, dostaniesz zniżkę 3
Fot: Poczta Polska

Jak wykazały badania, na 13 mln 572 tys. gospodarstw domowych w Polsce 96,4 proc. ma odbiornik telewizyjny, z czego zarejestrowała go poniżej połowa gospodarstw (48,28%).

„Na koniec 2019 roku opłaty uregulowało jedynie niecała 1/3 zobowiązanych” – podała KRRiT w sprawozdaniu za ubiegły rok.

W 2019 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wysłała upomnienie do 420 457 osób, które zalegały z wnoszeniem opłat abonamentowych. W ubiegłym roku Poczta Polska uzyskała z abonamentu i opłat pozaabonamentowych 732,8 mln zł (z czego odsetki za zwłokę wyniosły 8,6 mln zł, a kary za niezarejestrowane odbiorniki – 7,7 mln zł).

KRRT w ubiegłym roku przekazała już Telewizji Polskiej i spółkom Polskiego Radia 650 mln zł, natomiast w bieżącym roku przekaże jeszcze 65,4 mln zł. Resztę stanowi prowizja Poczty Polskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here