fbpx

Trzeci przetarg na prąd w Częstochowie nieudany – sprzedaż energii elektrycznej zrealizuje sprzedawca rezerwowy

Urząd Miasta Częstochowy przeprowadził 3 przetargi na dostawę energii elektrycznej w roku 2023 dla potrzeb wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek organizacyjnych i spółek skarbu gminy. Wszystkie postępowania przetargowe zostały unieważnione – nie złożono ofert.

Aktualnie obowiązujące umowy sprzedaży energii zawarte z ENEA S.A. obowiązują do końca tego roku. W związku z tym w nowym roku sprzedaż energii elektrycznej będzie realizowana przez sprzedawcę rezerwowego, którym jest Tauron Sprzedaż sp. z o.o.

Wyjątkiem jest tutaj Miejskie Przedszkole nr 35, gdzie sprzedawcą rezerwowym jest PKP Energetyka S.A., oraz wybrane punkty poboru Miejskiego Zarządu Dróg, gdzie sprzedawcą rezerwowym jest PKP Energetyka S.A. oraz ELSEN S.A. w upadłości. Sprzedaż rezerwową reguluje art. 5aa ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

W celu skorzystania z możliwości zastosowania ceny maksymalnej energii elektrycznej, jaką daje ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, wszystkie jednostki organizacyjne złożyły do swojego sprzedawcy rezerwowego stosowne oświadczenia.

Aktualnie do jednostek miejskich wpływają pisma od Tauron Dystrybucja S.A. informujące o zawarciu umów rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej z Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., które zostaną przesłane przez sprzedawcę odrębną korespondencją.

LN/UM Częstochowy