fbpx
Strona głównaPolecane19 kwietnia dzieci wrócą do przedszkoli. Co jeszcze się zmieni w obostrzeniach?

19 kwietnia dzieci wrócą do przedszkoli. Co jeszcze się zmieni w obostrzeniach?

Od poniedziałku do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. Powrócą też m.in. stacjonarnie zajęcia praktycznej nauki zawodu. Jakie jeszcze przewidziano zmiany w obostrzeniach?

Zgodnie z decyzjami rządu od poniedziałku 19 kwietnia prowadzone zostaną pewne zmiany w obowiązujących dotychczas obostrzeniach. Przywrócona zostanie stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Od poniedziałku będzie można także prowadzić zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia sportowego w miejscu ich prowadzenia lub zdalnie. Dotyczy to szkół: podstawowych sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego, ponadpodstawowych sportowych, ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych.

Jakie jeszcze zmiany nastąpią? Uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (dotyczy to sesji czerwiec-lipiec) mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Będzie to możliwe przy zachowaniu reżimu sanitarnego i w określonych warunkach organizacyjnych. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Zmiana ta dotyczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

A co z praktyczną nauką zawodu u pracodawców?

Z kolei przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie również prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Utrzymane zostały przepisy dotyczące praktyk zawodowych dla uczniów klas i semestrów programowo najwyższych kształcących się w zawodach morskich oraz praktycznej nauki zawodu (zajęć praktycznych i praktyk zawodowych) w szkołach kształcących w zawodzie technik pożarnictwa. Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

W pozostałych szkołach i placówkach dotychczasowe obostrzenia zostały przedłużone do 25 kwietnia.

ZS (mat. UM Częstochowy)

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo
deklaracja dotycząca źródła ciepła
Dom Konopiska Jamki

Popularne

- Advertisment -