100-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku

0
358
fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Obchody Jubileuszu 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego.

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych a także odsłonięcie na budynku szkoły tablicy pamiątkowej to rozpoczęcie wydarzeń, które związane są z obchodami jubileuszu 100lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Radomsku.

W imieniu władz Powiatu Radomszczańskiego u uroczystości uczestniczyli między innymi: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Edyta Sapia-Drozdek, Sekretarz Powiatu Tomasz Kornacki i Naczelnik Wydziału Edukacji Andrzej Kucharski.

I Liceum Ogólnokształcące w Radomsku ma bogatą historię. Podczas uroczystości, przypomniano, że patron I LO, pedagog oraz społecznik, Feliks Fabiani przybył do Radomska w 1860 roku i dwa lata później założył właśnie w Radomsku szkołę o nazwie Pensya Prywatna Męska. Na początku liczyła ona trzy klasy, ale później rozbudowano ją do pięciu klas (preparanda, przedwstępna, wstępna, pierwsza oraz druga). Pierwsze trzy klasy pełniły funkcję szkoły elementarnej, natomiast dwie kolejne gimnazjum. Na samym początku uczyło się tam tylko 22 uczniów, a pod koniec życia Fabianiego liczba ta wzrosła do 308. Na potrzeby szkoły został wynajęty drewniany budynek przy ulicy Żabiej (obecnie to ulica Żeromskiego), następnie po pożarze w 1872 roku Fabiani zakupił dawną rezydencję hrabiostwa Ostrowskich przy ulicy Długiej (obecnie to ulica Fabianiego). Od frontu na parterze był salon oraz kaplica, na górze znajdowały się sale szkolne, internat, stołówka, mieszkanie dyrektora, pokoje nauczycieli a w głębi posesji zabudowania gospodarcze oraz park. W roku 1908 na prośbę mieszkańców Radomska utworzono już ośmioklasowa gimnazjum.

W 1921 roku zostało powołane Społeczne Gimnazjum Męskie im. F. Fabianiego. Powstanie jego efektem było inicjatywy mieszkańców miasta i wychowanków patrona, którzy należeli do Towarzystwa Szkoły im. Fabianiego. Rozpoczęła swoją działalność jako szkoła 4-klasowa, ale w 1924 roku liczbę oddziałów zwiększono do ośmiu. Możliwe to było dzięki przeniesieniu szkoły do tymczasowego drewnianego budynku znajdującego się przy ulicy Staszica 1 (obecnie to ulica Bugaj). Od 1937 roku uczyć się tam mogły dziewczęta. Pierwszą maturę na nowych zasadach zdawano w 1939 roku.

Po wybuchu II wojny światowej szkoła czynna była do końca listopada 1939 roku, kiedy to władze okupacyjne formalnie zakazały nauczania. Podczas okupacji, mimo zakazu, kontynuowano działalność dydaktyczną w formie tajnego nauczania, z współpracą Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Egzaminy promocyjne odbywały się w domach prywatnych nie tylko w Radomsku, ale również w dworach ziemiańskich, między innymi w: Chełmie, Pławnie, Żytnie oraz Wojnowicach. Na prowadzone przez nauczycieli komplety tajnego gimnazjum uczęszczało łącznie ponad 100 uczniów. Organizowano również tajne egzaminy maturalne.

W 1945 roku reaktywowano Gimnazjum oraz Liceum im. Feliksa Fabianiego przy ulicy Staszica. W 1950 roku szkołę przeniesiono do budynku, który mieścił się przy ulicy Waryńskiego (obecnie to ulica Piłsudskiego), natomiast w 1965 roku oddano do użytku nowy gmach szkoły przy ulicy Górnej (obecnie to ulica Armii Krajowej).

Po uroczystym ślubowaniu pierwszych klas i krótkim programie artystycznym, została odsłonięta tablica upamiętniająca jubileusz 100-lecia, a obok szkoły została posadzona Topola Stulecia.

Urodzinowa gala 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego odbędzie 25 października o godzinie 10.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Radomsku.

K KIK