Uzdolnieni uczniowie docenieni

0
667

Uzdolnieni uczniowie z powiatu częstochowskiego zostali docenieni przez Starostwo Powiatowe w Częstochowie. Zostały przyznane nagrody finansowe.

Z Powiatu Częstochowskiego 20 uczniów zostało nagrodzonych za szczególne osiągnięcia w nauce, kulturze oraz sporcie. Każdy z nich musiał najpierw spełnić określone kryteria:

 • w poprzednim roku szkolnym był uczniem co najmniej klasy IV szkoły podstawowej;
 • mieszka na terenie powiatu częstochowskiego;
 • w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 z zajęć edukacyjnych wyodrębnionych na świadectwie jako obowiązkowe oraz dodatkowe osiągnięcia w co najmniej jednej z poniższych kategorii:

– nauka: w poprzednim roku szkolnym zajął I miejsce w konkursie, turnieju lub olimpiadzie na szczeblu wojewódzkim, lub co najmniej III miejsce na wyższych szczeblach;

– kultura: w poprzednim roku szkolnym zdobył I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursach artystycznych (np. muzyka, taniec, śpiew, plastyka itd.) rangi międzynarodowej;

– sport: w poprzednim roku szkolnym zajął co najmniej IV miejsce w finałach mistrzostw Polski w dyscyplinach sportowych, których organizatorem jest polski związek sportowy.

Nagroda finansowa w wysokości 1500 zł została przyznana:

Nauka:

 1. Mateusz Woliński  gm. Poczesna;
 2. Oliwa Dominiak  gm. Mykanów;
 3. Miłosz Kiedrzyński  gm. Janów;
 4. Natalia Misiewicz  gm. Kłomnice;
 5. Hubert Popiel  gm. Konopiska;
 6. Krystian Stanuchiewicz  gm. Przyrów;
 7. Karina Zymek  gm. Lelów;
 8. Oskar Migoń  gm. Mykanów;
 9. Bartosz Maciejczyk   gm. Mykanów;
 10. Marta Grabałowska  gm. Kłomnice.

Kultura:

 1. Amelia Grabarczyk  gm. Kłomnice;
 2. Laura Grabarczyk  gm. Kłomnice;
 3. Bartosz Bąk  gm. Kłomnice.

Sport:

 1. Szymon Kalek  gm. Kłomnice;
 2. Mateusz Grobelak  gm. Kłomnice;
 3. Karolina Dziura  gm. Lelów;
 4. Radosław Porada  gm. Poczesna;
 5. Kajetan Wąsowicz  gm. Poczesna;
 6. Miłosz Kowalski  gm. Rędziny;
 7. Karol Jabłoński  gm. Mykanów.

Nagrody są przyznawane ze środków własnych powiatu w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży”.