„Z doświadczeniem w nową rzeczywistość”- projekt unijny

0
474

Zapraszamy do udziału w projekcie unijnym „Z doświadczeniem w nową rzeczywistość” realizowanym na terenie województwa śląskiego.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Jeżeli jesteś pracownikiem zagrożonym zwolnieniem, przewidzianym do zw olnienia lub zwolnionym z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu), pracującym, uczącym się lub zamieszkującym na terenie woj. śląskiego możesz zgłosić się do projektu realizowanego przez firmę ALTER EGO – Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak.

W ramach projektu można skorzystać ze SZKOLEŃ i STAŻY ZAWODOWYCH
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!
Do projektu zapraszamy w szczególności: kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia, osoby powyżej 30 roku życia i osoby o niskich kwalifikacjach (również poniżej 30 roku życia)
Projekt jest skierowany typowo do osób zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub zwolnionych z winy pracodawcy (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu ) dlatego do projektu nie kwalifikują się osoby długotrwale bezrobotne lub osoby, które rozwiązały stosunek pracy z pracodawcą z własnej woli.

„Z doświadczeniem w nową rzeczywistość”- projekt unijny 1

Okres realizacji projektu: 01.01.2019-31.07.2020
Działania przewidziane w projekcie. Uczestnicy projektu będą mogli otrzymać wsparcie w postaci:

  • doradztwa zawodowego
  • poradnictwa psychologicznego
  • pośrednictwa pracy
  • szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem
  • 4 miesięcznych staży zawodowych
  • stypendium szkoleniowego (nie więcej niż 997,40 zł brutto) i stażowego (nie więcej niż 997,40 zł brutto miesięcznie)
  • zwrotów kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem.

Projekt realizowany przez ALTER EGO – Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak. Więcej informacji można uzyskać u Koordynatora projektu pod numerem telefonu 536 440 896
Informacje i zapisy: Biuro projektu: ul. Wolności 175A
Tel: 536 440 896, 574 747 121 42-242 Rędziny
[email protected]

Firma ALTER EGO Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak zaprasza również do współpracy pracodawców zainteresowanych przyjęciem uczestników i uczestniczek projektu na staż.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here