fbpx
Strona głównaBiznes„WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ” - projekt unijny

„WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ” – projekt unijny

Zapraszamy do udziału w projekcie unijnym „WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ”realizowanym na terenie ZIT Subregionu Centralnego województwa śląskiego ( w tym min 30% uczestników z terenów rewitalizowanych). Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Jeżeli jesteś pracownikiem zagrożonym zwolnieniem, przewidzianym do zwolnienia lub zwolnionym z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu), pracującym, uczącym się lub zamieszkującym na terenie ZIT Subregionu Centralnego woj. śląskiego zgłoś się do nas.

Możesz skorzystać ze SZKOLEŃ i STAŻY lub DOTACJI NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

„WYKORZYSTAJ SWÓJ POTENCJAŁ” - projekt unijny 1

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Do projektu zapraszamy w szczególności: osoby z terenów rewitalizowanych, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby po 50 roku życia, osoby po 30 roku życia i osoby o niskich kwalifikacjach.

Grupa docelowa : 40 osób (22 kobiety i 18 mężczyzn)

Działania przewidziane w projekcie

12 osób będzie mogło otrzymać wsparcie w postaci:

 • doradztwa zawodowego
 • poradnictwa psychologicznego
 • pośrednictwa pracy
 • szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem
 • 4 miesięcznych staży zawodowych
 • stypendium szkoleniowego (nie więcej niż 997,40 zł brutto) i stażowego (nie więcej niż 997,40 zł brutto miesięcznie)
 • zwrotów kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem

28 osób będzie mogło otrzymać wsparcie w postaci:

 • doradztwa zawodowego
 • wsparcia doradczo-szkoleniowego przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 25 533,54 zł
 • wsparcia pomostowego w kwocie 2100 zł miesięcznie
 • wsparcia pomostowego w postaci usług doradczych po rozpoczęciu działalności gospodarcze

Projekt realizowany przez ALTER EGO – Doradztwo i Szkolenia Marta Woźniak

Informacje i zapisy:
Tel: 536 440 896

Biuro projektu: ul. Świętochłowicka 5, 41-909 Bytom

- Advertisment -

Popularne

- Advertisment -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here