fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1
Strona głównaEkologiaRadomsko walczy ze smogiem

Radomsko walczy ze smogiem

 

Dofinansowanie wymiany starych pieców, bezpłatna komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży niskoemisyjne, nowe autobusy hybrydowe, termomodernizacje budynków instytucji miejskich, czy edukacja ekologiczna. To tylko niektóre z działań, jakie podejmuje Miasto Radomsko żeby walczyć ze smogiem.

Dokuczliwy smog jest nieprzyjemnym elementem miejskiego zimowego krajobrazu. W ostatnim czasie w Radomsku zanotowano złą jakość powietrza spowodowaną m.in. warunkami atmosferycznymi. Zanieczyszczenie dotyczyło wysokiego stężenia pyłu zawieszonego PM 10.

Miasto Radomsko konsekwentnie walczy ze smogiem, podejmując szereg działań:

 • dofinansowanie na wymianę starego pieca na bardziej ekologiczne źródło ciepła. W 2017 roku Miasto Radomsko otrzymało ok. 2,5 mln dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na walkę z niską emisją. Dzięki dotacji wymieniono 285 starych źródeł ogrzewania, przez co w efekcie ekologicznym emisja pyłu zawieszonego PM10 zmniejszyła się o ponad 7 ton, pyłu PM 2,5 o prawie 6,5 tony, a benzoapiremu o 9,5 kg.
 • bieżąca kontrola palenisk przez pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku wraz z funkcjonariuszami policji. W sezonie grzewczym 2018 r. przeprowadzono kilkadziesiąt kontroli. Część z nich zakończyła się nałożeniem mandatów.
 • bezpłatna komunikacja miejska dla dzieci i młodzieży w Radomsku. Od stycznia 2018 roku wydano 4.099 kart darmowego przejazdu dla dzieci i młodzieży. Wzrost liczby skasowań ogółem wzrósł o 128.894.
 • termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Radomska oraz Publicznego Przedszkola nr 2, które wykonane zostaną w 2019 r., na które Miasto otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu z Urzędu Marszałkowskiego. Termomodernizacje przeszły także szkoły podstawowe nr 3 i 5.
 • nowoczesne niskoemisyjne autobusy komunikacji miejskiej, które w tym roku wyjadą na ulice Radomska. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 8,8 mln w ramach RPO flotę Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego zasili 8 autobusów – 4 z nich wyposażone będą w silnik spalinowy klasy EURO 6, kolejne 4 będą posiadały napęd hybrydowy. Pierwsze z nich wyjadą już tej wiosny.
 • edukacja ekologiczna najmłodszych mieszkańców miasta. W miejskich szkołach prowadzone są zajęcia mające na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży, jak ważna jest segregacja odpadów i utrzymanie czystości nie tylko w najbliższym otoczeniu oraz dbanie o jakość powietrza. Szkoły z terenu Radomska co roku realizują programy edukacyjne dofinansowane z WFOŚIGW w Łodzi. W 2018 roku 5 placówek oświatowych otrzymało dofinansowanie w wysokości 103 041,00 zł na realizację programów ekologicznych.
 • działania edukacyjne prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska oraz Dział Ochrony Środowiska Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Są to np. spektakle ekologiczne, konkursy, prelekcje, zajęcia dla dzieci, ekopokniki, kampanie informacyjne związane z zanieczyszczeniem powietrza i działaniami podejmowanymi przez miasto na rzecz jego poprawy.
 • zakupienie 20 sensorów badających jakości powietrza w mieście wraz z uruchomieniem darmowej aplikacji Airly na smartfony. Czujniki mierzą temperaturę powietrza, ciśnienie, wilgotność oraz stężenie pyłów (PM 10, PM 2,5 czy PM 1) w konkretnej lokalizacji.
 • instalacja nowego kotła w Zakładzie Ciepłowniczym w 2018 r. Nastąpiła znaczna poprawa jego efektywności energetycznej w stosunku do poprzedniego, co w efekcie zmniejszyło zużycie paliwa i emisji substancji zanieczyszczających środowisko. Poprzez zainstalowanie filtra workowego obniżona została kilkakrotnie wielkość emisji pyłu do atmosfery. W ubiegłych latach przeprowadzono również modernizację instalacji odpylania trzech kotłów wodnych.
 • rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, co korzystnie wpływa na poprawę jakości powietrza, sukcesywne eliminuje źródła niskiej emisji na terenie miasta. W 2018 roku wybudowano 1183 mb. sieci ciepłowniczej oraz 799 mb. przyłączy.
 • dzięki wsparciu Zarządu Województwa Łódzkiego 10 placówek oświatowych z terenu Radomska zostanie wyposażonych w oczyszczacze powietrza.

Dodatkowo Miasto Radomsko powołało zespół ds. walki ze smogiem. Pierwsze spotkanie odbyło się 28 stycznia br.

(red.)

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -