fbpx

Prezydent Miasta Radomska przyznał stypendia

Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2021/2022

Uroczystość oficjalnego wręczenia stypendiów odbędzie się 18 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wówczas stypendyści odbiorą pamiątkowe dyplomy z rąk Jarosława Ferenca. O dokładnej godzinie uroczystości stypendyści zostaną powiadomieni indywidualnie drogą listowną.

Do dnia 31 sierpnia wpłynęło łącznie 56 wniosków, w tym:

– o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce: 38,
– o przyznanie stypendium za wybitne osiągnięcia artystyczne: 18.

– ze szkół podstawowych wniosków ogółem: 50,
– ze szkół ponadpodstawowych: 6.

Weryfikacji pod względem formalnym nie przeszło ogółem 10 wniosków.

W ubiegłym roku szkolnym wpłynęło ogółem 68 wniosków.

Wykaz osób, które otrzymały stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia artystyczne, zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomska nr 190/2022r.:

– Bartoń Maja
– Borkowski Przemysław
– Bożek Patrycja
– Broszkiewicz Oliwia
– Chrząstek Zuzanna
– Chybalska Natalia
– Dobosz Maria
– Domińczyk Natalia
– Dziegieć Piotr
– Grzesiczak Blanka
– Guziana Oliwier
– Habel Julia
– Hofman Julia
– Kalecińska Magda
– Kamieniak Szymon
– Kaźmierska Julia
– Koniarska Kinga
– Kowalczyk Aleksandra
– Kowalczyk Joanna
– Kowalczyk Kacper
– Kowalczyk Zuzanna
– Kucharska Klaudia
– Małachowski Piotr
– Marczak Katarzyna
– Mędrzecka Zuzanna
– Miedzińska Zofia
– Olczyk Antonina
– Ozga Joanna
– Piotrowska Maja
– Półrola Oliwia
– Rudecka Julia
– Starostka Zuzanna
– Stępień Iga
– Stępień Maja
– Stolarek Oliwier
– Strzebiecka Nadia
– Szczepański Krystian
– Tkacz Magdalena
– Walicka Patrycja
– Węgrzyński Kacper
– Witkowska Zuzanna
– Woszczyk Emilia
– Wojciechowski Paweł
– Wróblewska Zofia
– Zatoń Olga
– Zimońska Martyna.

Wysokość stypendium naukowego oraz stypendium artystycznego w zależności od rangi osiągnięć w roku 2022 wynosi:

– 500,00 zł
– 600,00 zł
– 900,00 zł
– 1.100,00 zł
– 1.200,00 zł.

K KIK