fbpx
Strona głównaBezpieczeństwoOgólnopolskie badanie bezdomnych w Częstochowie

Ogólnopolskie badanie bezdomnych w Częstochowie

 

W nocy z 13 na 14 lutego 2019 r. od godziny 19.00 do 6.00 przeprowadzono badanie liczby osób bezdomnych przebywających na terenie miasta Częstochowy. Akcja miała charakter ogólnopolski.

Koordynatorem badania w Częstochowie był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, współrealizatorami członkowie Partnerstwa Lokalnego na rzecz przeciwdziałania bezdomności w mieście Częstochowa m. in. Straż Miejska, Policja, organizacje pozarządowe, streetworkerzy, centra integracji społecznej, spółdzielnie mieszkaniowe, placówki służby zdrowia, w tym oddziały SOR i ZOL-e, Areszt Śledczy, placówki lecznictwa odwykowego, ośrodek interwencji kryzysowej, Izba Wytrzeźwień.

W trakcie badania ogólnopolskiego, oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, przeprowadzana była także ankieta, która pozwoli uzyskać szczegółowe dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych. Kwestionariusz zawierał pytania zarówno o sytuację obecną osób bezdomnych, oczekiwania, formy pomocy z których korzystają, ale także m.in. o przyczyny bezdomności. Nie pobierano natomiast żadnych danych personalnych. Analiza odpowiedzi zawartych w kwestionariuszu pozwoli na dalsze planowanie działań, dostosowywanie narzędzi pracy z osobami bezdomnymi do ich aktualnej sytuacji i podejmowanie jeszcze bardziej efektywnych działań w celu ograniczenia negatywnych skutków tego zjawiska w Częstochowie.

Zgodnie z założeniami badania, odbywało się ono równolegle w następujących miejscach:
1/ placówki dla osób bezdomnych prowadzone przez organizacje pozarządowe tj. Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, Fundacja Chrześcijańska „Adullam”, Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Agape”,

2/ szpitale (w tym ZOL-e i SOR-y),

3/ hospicjum,

4/ Areszt Śledczy,

5/ Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi (Izba Wytrzeźwień),

6/ placówki leczenia odwykowego,

7/ ośrodek interwencji kryzysowej,

7/ dworzec Główny PKP, Stradom PKP, dworzec PKS,

8/ miejsca niemieszkalne, zgodnie z mapą miejsc niemieszkalnych w mieście Częstochowa.

Badanie w miejscach niemieszkalnych przeprowadziły dwa patrole – jeden Straży Miejskiej, a drugi Policji. W skład każdego z nich wchodziło także dwóch streetworkerów. Patrole odwiedziły 46 miejsc niemieszkalnych – nie we wszystkich zastano osoby bezdomne. W miejscach niemieszkalnych udzielano także pomocy doraźnej w postaci gorącej zupy, herbaty i pieczywa, a także termosów, kołder i koców.

W Częstochowie badanie liczby osób bezdomnych jest kolejną okazją do udzielenia pomocy w postaci ciepłego posiłku oraz próbą skierowania tych osób do ogrzewalni lub innej placówki dla osób bezdomnych.

Badanie ogólnopolskie jest realizowane co dwa lata. W Częstochowie od 2012 r. badanie odbywa się corocznie, ze względu na wojewódzkie badanie liczby osób bezdomnych, które przeprowadzane jest w latach kiedy nie występuje badanie o charakterze ogólnopolskim.

Poprzednie badanie odbyło się w nocy z 24 na 25 stycznia 2018 roku i miało charakter wojewódzki. Wówczas na terenie Częstochowy przebywało 371 osób bezdomnych.

Wyniki całościowe z tegorocznego badania – ze wszystkich miejsc, gdzie zostało przeprowadzone – będą znane na przełomie lutego i marca.

(MOPS Częstochowa)

fot. MOPS Cz-wa

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -