fbpx
WYSTAWA NIERUCHOMOŚCI W M1

Małe Granty MDK 2019

 

Miejski Dom Kultury w Radomsku po raz trzeci ogłasza konkurs Małe Granty MDK na wsparcie autorskich projektów kulturalnych dla mieszkańców Radomska poprzez sfinansowanie kosztów przedsięwzięć kulturalnych.

W ramach konkursu sfinansowane będą projekty do kwoty 3.000 złotych. Celem konkursu jest budowanie i wzmocnienie relacji partnerskich i form współpracy między Miejskim Domem Kultury w Radomsku a lokalną społecznością oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych niekomercyjnych angażujących mieszkańców Radomska.
Oferty w zaklejonych kopertach z dopiskiem MAŁE GRANTY MDK należy składać w sekretariacie Miejskiego Domu Kultury w Radomsku ul. Brzeźnicka 5, w nieprzekraczalnym terminie do godz. 16.00 dnia 25 lutego 2019 r. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone po ww. terminie. W przypadku przesłania ofert drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego.

Budżet konkursu wynosi 15.000 złotych.

(MDK Radomsko)

WSPS - studia magisterskie - ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo

Popularne

- Advertisment -